GALERIE FOTO: Școala inclusivă în mediul rural – de la CES, la ACCES PROIECT Erasmus+

0
433

Amploarea fenomenelor de bullying și abandon școlar în rândul copiilor care provin din grupuri vulnerabile impune valorizarea şcolii din perspectiva creării unui mediu intercultural deschis, bazat pe principiul egalității de șanse în educație. Școala Gimnazială „Neculai Jechianu” Vrâncioaia implementează, în perioada 2020 – 2022, proiectul „Școala inclusivă în mediul rural – de la CES, la ACCES”, Număr proiect: 2020-1-RO01-KA101-079021. Proiectul este derulat în cadrul Programului Erasmus+, Mobilități pentru formarea personalului didactic, prin  Comisia Europeană și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Bugetul aprobat este de 32.700 euro. Scopul şi obiectivele proiectului nostru vin în întâmpinarea rezolvării nevoilor identificate la nivelul învățământului primar și gimnazial, din cadrul Școlii Gimnaziale „Neculai Jechianu” Vrâncioaia, prin crearea unui mediu educaţional stimulativ, proiectarea unei oferte educaţionale promotoare a desegregării şi deschiderea şcolii către comunitate.

Partenerul din proiect este furnizorul de formare europeană, „EDU2GROW Association” din Portugalia. Astfel, cursurile sunt susținute de formatori europeni, cu o expertiză impresionantă în domeniul educației. Centrul de greutate al proiectului Erasmus+  se află la interferența programului de formare profesională, a celor zece profesori beneficiari ai mobilităților de formare, cu nevoile de educare a elevilor școlii noastre. Valoarea cursurilor selectate este dată de posibilitatea de manifestare creativă a participanților, într-un cadru instituţional favorabil, prin adoptarea modelului paideic drept „normă” a procesului formării. Prin participarea la cele trei cursuri de formare din Spania, cei 10 dascăli au dobândit noi aptitudini care vor îmbunătăți motivația și nevoia de învățare a tuturor copiilor, respectând principiul educației pentru toți.

Cursurile s-au desfășurat în perioada 10-18 august 2021 și au cuprins următoarele tematici: „Non formal for inclusion”, „Harmony and Learning”, „Teaching basic skills to disadvantaged people: a non formal approach”. Competențele dobândite prin participarea profesorilor din școala noastră la cele 3 fluxuri de formare sunt complementare și converg către formarea unei echipe de intervenție educațională cu caracter permanent, care să îmbunătățească situația școlară, comportamentală a copiilor cu CES și a celor proveniți din centrele de plasament. Astfel, cadrele didactice implicate au dezvoltat abilități de aplicare a metodelor specifice educației incluzive, a celor de corelare a metodelor educației non-formale cu metodele educației formale, crescând gradul de atractivitate a activităților desfășurate la clasă și diminuând absenteismul și abandonul școlar. Noile cunoștințe vor fi diseminate în cadrul unității noastre școlare, a tuturor structurilor arondate,  precum și în cadrul altor școli din mediul rural al județului Vrancea. Efectul în timp va fi acela de teambuilding.

Formarea profesională în cadrul programului Erasmus+ a vizat, de asemenea, și dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, a celor de colaborare în format internațional, a abilităților de conectare la mediul educațional european. Echipa de proiect formată din cinci cadre didactice din învățământul preșcolar/ primar Agavriloaiei Eliza, Ghinea Violeta, Bogdan Liliana, Ţibrea Vasile, Codreanu Violeta și din cinci cadre didactice din învățământul gimnazial Tuvene Ana-Virginia, Merăuță Dorică, Măciucă Lucica, Cîțu Viorica, Ochian Săndica – manager proiect, își propune să înființeze, la nivelul Școlii Gimnaziale „Neculai Jechianu” Vrâncioaia, un Centru de Educație incluzivă, în cadrul căruia elevii selectați vor beneficia de educație remedială.

Prof. în învățământul primar Eliza Agavriloaei

Director, prof. Săndica Ochian

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here