Consiliul Județean Vrancea caută transportatori care să preia traseele Panciu – Țifești – Clipicești și Panciu – Movilița – Fitionești

0
502
Interior of modern bus with passenger seats

Consiliul Județean Vrancea așteaptă oferte pentru procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate pentru traseele 078 (Panciu – Țifești – Clipicești) și 082 (Panciu – Movilița – Fitionești), candidaturile putând fi depuse până la data de 29 iulie 2021, ora 11.00, la sediul instituției. Potrivit anunțului, procedura nu este pe principiul „primul venit, primul servit”, ci se va face o selecție în funcție de mai multe criterii, astfel încât cel mai bun transportator să câștige. Contractul se atribuie ofertantului care îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse şi a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Oferta câştigătoare este cea cu cel mai bun raport calitate – preț, se arată în documentație.

Astfel, factorii de evaluare a ofertelor, utilizați în aplicarea criteriului de atribuire, în condițiile legii, țin de vechimea medie a parcului de autobuze, clasificarea autobuzelor acestora, nivelul tarifului, dotarea cu instalaţie de aer condiţionat, capacitatea de transport, norma de poluare a autobuzului și utilizarea combustibililor alternativi, pentru ca toți călătorii care aleg să plătească pentru transport pentru cei 20 kilometri ai traseului 078 și cei 16 ai traseului 082 să circule în condiții de top. Autoritatea locală își rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea serviciilor în situația în care devine necesară prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi stații. (…) Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea locală și va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/gratuități în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Operatorul va presta Serviciul în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în Regulamentul pentru efectuarea transportului public județean. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu numărul de vehiculele prevăzute în Programul de transport. (…) Autoritatea locală nu pune la dispoziția Operatorului mijloace de transport, spații de parcare, facilități tehnice pentru întreținerea și repararea autobuzelor etc., se mai arată în aceeași sursă.

După declararea câștigătorului, contractul va fi valabil începând de la data semnării sale de către părți și până la data finalizării procedurilor ce vor fi organizate pentru încheierea contractelor de servicii publice, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021. Cu toate acestea, nimic nu este bătut „în cuie”, ci condițiile sunt flexibile: Dacă finalizarea procedurilor organizate pentru atribuirea traseelor ce fac obiectul prezentului contract va avea loc înainte de data de 31.12.2021, acesta își încetează aplicabilitatea de plin drept, fără a mai fi necesară efectuarea altor formalități prealabile. Durata prezentului contract se poate prelungi după data menționată în cazul emiterii, de către instituțiile abilitate, a unor acte normative privind extinderea acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here