APEL DE SELECȚIE

0
87

Data lansării apelului de selectie : 26.07.2021

APEL DE SELECȚIE

1/ 2021

VERSIUNE SIMPLIFICATĂ PENTRU MĂSURILE :

 

Măsura MI/IA „Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”

Măsura M4/4A „ Investiții în gestionarea zonei Natura 2000”

Măsura M6/6B „Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”

Măsura M7 / 6B — „ INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

Măsuri lansate : Asociația Grupul De Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță lansarea în perioada 26.07.2021- 03.09.2021 a următoarelor apeluri de selecție :

Apel 1/2021 – Măsura MI/IA „Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”

Apel 1/2021 – Măsura 4/4A ..Investiții în gestionarea zonei Natura 2000..

 

MASURA Fondul disponibil pentru masura euro Suma maximă nerambursabilă/proiect euro
Măsura MI/IA 61.581, 78 61.581, 78

 

Apel 1/2021 – Măsura M6/6B „Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”.

Apel 1/2021 – Măsura M7 / 6B — „ INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

BENEFICIARI ELIGIBILI:

> Pentru Măsura MI/IA ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare” :

  • ONG, Asociații, Forme asociative- Cooperative agricole, Societăți Cooperative. Grupuri de producători, Fundații, Parteneriate public – privat, Persoane fizice și/sau juridice – în baza unui acord de parteneriat

PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători

> Pentru – Măsura M4/4A „ Investiții în gestionarea zonei Natura 2000„ – Administratorii ariilor Natura 2000, Proprietarii suprafețelor Natura 2000, Asociații, Fundații.

> Pentru Măsura M6/6B „Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”. Asociații și fundații; Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători, Microîntreprinderi.

> Pentru Măsura M7 / 6B — „ INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv

  • a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”. Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; Instituții publice locale Asociații și fundații ;Parteneriate public-private, GAL —urile, Alte tipuri de parteneriate formate din categoriile mai sus mentionate

Fondurile disponibile pentru măsurile lansate și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru un proiect :

MINISTERUL AGRICULTURII AFIR

Șl DEZVOLTĂRII RURALE împreună creștem satul românesc

PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU Sat Târgu Trosuș, comuna Târgu Trotuș, Nr. 1 BIS, strada Principala, județ Bacău e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com www. gal-valea-trotusului.ro

Măsura M4/4A 10.715,23 10.715,23
Măsura M6/6B 16.766,6 15.000
Măsura M7/6B 187.532,73 TIP A 90.000 TIP B 30.000

 

Data limită de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele :

Proiectele se vor depune până la data limită03.09.2021 la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, Sat Târgu Trosuș, comuna Târgu Trotuș, Nr. 1 BIS, strada Principala, județ Bacău, zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 — 16.00.

INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA Șl DERULAREA MĂSURILOR sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU masura MI/IA ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”, Măsura 4/4A „ Investiții în gestionarea zonei Natura 2000, Măsura M6/6B „Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”, Măsura M7 / 6B — „ INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL www.gal-valea-trotusului.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele : telefon: mobil : 0790 599 646,e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com, pagina web : www.gal-valea-trotusului.ro.

De asemenea, informații detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul ASOCIAȚIEI GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU, sat Târgu Trosuș, comuna Târgu Trotuș, Nr. 1 BIS, strada Principala, județ Bacău, pe suport tipărit.

Prezentul Apel de selecție a fost aprobat de către Consiliul Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU , conform Deciziei Consiliului Director nr. 9/29.06.2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here