Fost șef al Gărzii de Mediu Vrancea, obligat să plătească peste 9.000 de lei pentru că a folosit autoturismul instituției timp de 4 ani

0
3443

Petre Nițu, ocupant la un moment dat al celui mai înalt post din Garda de Mediu Vrancea pe filieră liberală, iar mai apoi învestit cu aceeași încredere pentru a conduce instituția similară din județul Dâmbovița, este bun de plată. Fost comisar șef la Dâmbovița până în primăvara anului trecut, acestuia i-a fost imputată suma de peste 9.000 de lei chiar de către superiori, considerându-se că a folosit mașina instituției, nejustificat. Petre Nițu s-a trezit cu o decizie de impunere în aprilie anul acesta, pe care, o lună mai târziu, a și contestat-o în instanță, solicitând suspendarea acesteia. Până acum însă, instanțele de judecată nu i-au dat câștig de cauză. Inițial, instanța de fond i-a respins cererea de suspendare ca neîntemeiată, iar săptămâna aceasta a fost respins și recursul, definitiv.

Din ce se arată în motivarea hotărârii, preluată de rolii.ro, decizia Gărzii de Mediu a fost emisă chiar de Ziua păcălelilor, însă lucrurile erau cât se poate de serioase. În motivarea cererii s-a arătat că la data de 01.04.2021 a fost emisă de intimată decizia de imputare nr. 218 prin care se imputa suma de 9.215,60 lei reprezentând prejudiciu adus instituției ca urmare a folosirii fără o justificare legală în perioada 2016-2020 a autoturismului din dotarea Gărzii Naționale de Mediu. S-a apreciat că această decizie de impunere este nelegală și netemeinică motivat de faptul că Comisia pentru analizarea, stabilirea circumstanțelor și prejudiciul cauzat intimatei a fost constituită fără a se indica termenul de drept iar în compunerea acestei comisii nu a fost și un reprezentant al organizației sindicale reprezentativă la nivelul instituției astfel încât s-a apreciat că această comisie a fost nelegal constituit. (…) decizia de imputare devine titlu executoriu numai în măsura în care este definitivă or pârâta în mod nelegal și cu încălcarea acestor prevederi legale a început executarea acestei decizii deși decizia nu este definitivă.

Cu privire la nelegalitatea deciziei de impunere s-a arătat că pârâta nu a efectuat cercetarea prealabilă a faptei și audierea reclamantului, nu a fost convocat la audiere pentru a-și spune punctul de vedere astfel încât s-a apreciat că i s-a încălcat dreptul de apărare. De asemenea s-a arătat că decizia de impunere este nemotivată și că raportat la perioada relevantă avută în vedere la stabilirea prejudiciului (…) s-a împlinit termenul de prescripție, astfel încât aceste sume nu mai pot face obiectul acestei decizii. S-a arătat că în perioada în care reclamantul a avut calitatea de comisar șef la Comisariatul Județean Dâmbovița a Gărzii Naționale de Mediu respectiv membru de drept în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița nu avea obligația de predare a autoturismului la sfârșitul programului de lucru în conformitate cu Procedura privind Administrarea Parcului Auto.

De asemenea în baza funcției pe care a deținut-o reclamantul a precizat că a fost membru în nenumărate Grupuri de Suport Tehnic în care instituția pe care a reprezentat-o avea un rol principal în combaterea situațiilor de urgență iar potrivit Notei de serviciu 1396/GM/03.03.2020 emisă de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, Comisarii șefi sunt exceptați de obligația de a preda autoturismele la sfârșitul programului de lucru. Mai mult cu privire la deplasările efectuate s-a arătat că pentru toată perioada de referință au fost înregistrare și evidențiate cursele efectuate în foile de parcurs și transmise lunar la Comisariatul General. Pentru toate aceste considerente s-a solicitat admiterea cererii de suspendare a deciziei de impunere, arată sursa citată. În ciuda acestor susțineri, instanța a considerat că cerința pagubei iminente nu a fost motivată și dovedită de către reclamant.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here