ULTIMA ORĂ! 541 de candidați sunt așteptați mâine, în Vrancea, să susțină proba scrisă din cadrul concursului de titularizare

0
1026

21 iulie 2021: proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)

Miercuri, 21 iulie 2021, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021.

Proba va începe la ora 9:00, în centrul de concurs organizat la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 541 de candidați

Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie 2021, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv, 28 iulie 2021, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie 2021, ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și pe site  în data de 3 august 2021.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea în zilele de 4 și 5 august 2021.

La nivel județean sunt disponibile 75 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (45 în mediul urban şi 30 în mediul rural).

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

 COMUNICAT DE PRESĂ, 20 iulie 2021

 PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚENE, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, prof. Daniel Gheorghe GHERASIM

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here