ULTIMA ORĂ! Sindicaliștii din primărie au câștigat procesul prin care solicitau suspendarea hotărârii privind aprobarea bugetului Primăriei Focșani!

0
1316

Procesul prin care Sintax 2010 – sindicatul salariaților din primărie – solicita suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local Focșani prin care s-a aprobat bugetul municipiului, s-a finalizat la Tribunalul Vrancea, instanța dând dreptate reclamanților. Totodată, potrivit minutei tribunalului, instanța a dispus ca reclamanților să le fie plătite de către Consiliul Local Focșani și cheltuieli de judecată. Aceasta pentru că sindicaliștii, prin avocatul profesor universitar doctor Verginia Vedinaș, solicitaseră inclusiv obligarea în solidar a consilierilor locali de a suporta cheltuielile ocazionate de proces.

Admite cererea. Dispune suspendarea executării HCL 101/10.05.2021 până la pronunţarea instanţei de fond. Obligă pârâtul Consiliul Local Focşani la 7.550 lei cheltuieli de judecată către reclamant. Executorie de drept”, se arată în minuta tribunalului, cu mențiunea că hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Aceasta înseamnă că, până la noi modificări, se revine la situația anterioară adoptării bugetului pe 2021, respectiv la funcționarea cu 1/12 din bugetul pe 2020.
Din ce explica apărătorul sindicaliștilor, hotărârea votată de cei 12 aleși PNL și USR PLUS nu făcea altceva decât să ducă la neîndeplinirea obligațiilor contractuale și de a bloca activitatea administrației locale și a instituțiilor subordonate. „Demersul nostru judiciar urmărește atât protejarea drepturilor și intereselor legitime ale membrilor noștri de sindicat, cât și interesele legitime publice care decurg din acestea, au legătură cu ele și sunt vătămate prin actul administrativ atacat. Este astfel, neîndoielnic, faptul că blocarea activității serviciilor și instituțiilor publice de interes local are repercusiuni asupra activității membrilor noștri de sindicat, ale căror atribuții sunt afectate în exercițiul lor, putând atrage chiar răspunderea acestora, în calitate de persoane implicate în elaborarea unor acte administrative, tipice sau asimilate, în temeiul cărora se derulează administrația publică locală”, a subliniat avocatul.

Astfel, se punctează pe modul evident în care cei 12 s-au jucat cu bugetul municipiului, arătând că se poate antrena responsabilitatea acestora, în condițiile în care au sfidat interesele comunității, „slujind doar interese politicianiste sau personale”. Partea aceasta nu este doar o supoziție, în condițiile în care chiar în întâmpinare se arată că „în virtutea atribuțiilor Consiliului Local de a aproba bugetul unității administrativ-teritoriale, putem dispune modificarea acestuia conform criteriilor enunțate în programul politic în baza căruia am accesat în Consiliul Local al Municipiului Focșani”. Mai puțin contează interesele focșănenilor care și-au dat votul și mai mult interesele meschine.

Însă responsabilitate există, indiferent de interesele pe care le reprezintă fiecare, iar acest lucru a subliniat și avocatul Verginia Vedinaș. „În adoptarea hotărârii care face obiectul prezentului proces, au fost formulate amendamente prin care autorii lor au creat în mod nejustificat, prin diminuarea nelegală și nefundamentată a secțiunii de funcționare, o rezervă bugetară, transferând sume de la contractele în curs și de la fondul de salarii în fondul de rezervă aflat la dispoziția consiliului local… Acest fapt a condus la emiterea unui act administrativ nelegal, Hotărârea nr. 101/10 mai 2021 a Consiliului Local Focșani, care prin efectele pe care le produce prejudiciază interesele private ale membrilor noștri de sindicat, dar în ansamblu, interesul public, întrucât lipsește administrația locală a Municipiului Focșani de mijloacele necesare bunei funcționări.

Astfel de fapte atrag răspunderea, în condițiile legii, a consilierilor locali care, prin amendamentele formulate și aprobate, au încălcat legislația specială care reglementează modul de întocmire a bugetelor locale. … consilierii care constituie majoritatea politică în consiliul local au schimbat nu doar conținutul, dar și filozofia, întreaga alcătuire a bugetului, ceea ce a atras, pe lângă reducerea nefundamentată a fondului de salarii și reducerea la 0 a cheltuielilor de funcționare la Primăria Focșani și o parte din instituțiile subordonate.

Din modul în care s-au derulat lucrurile, rezultă că s-a acționat în mod voluntar și cu rea credință, aspect dovedit din 10 mai 2021 și până în prezent prin declarațiile publice, care sunt, de altfel, de notorietate. … consilierii locali au fost convocați procedural în ședință publică în 3 ședințe, în care primarul Municipiului Focșani, în calitate de ordonator de credite, a propus rediscutarea proiectului de buget sau, ca soluție alternativă, alocarea unor sume din fondul de rezervă pentru aducerea în stare funcțională (acoperirea secțiunii de funcționare la nivelul impus de angajamentele legale!) a bugetului Municipiului Focșani.

Acest lucru nu s-a reușit decât după negocieri politice și proteste de stradă și s-a concretizat în data de 18.06.2021, când Consiliul Local Focșani a fost convocat la sediul Consiliului Județean Vrancea, unde, într-o ședință extraordinară convocată de îndată, au aprobat o hotărâre care oferă o soluție de compromis, care nu satisface ÎN NICI UN FEL interesele legitime publice și private. Aceasta deoarece au fost aduse la 0 liniile negative, în sensul că au fost acoperite la nivelul datei de 10 mai 2021 cheltuielile deja efectuate la acea data, dar nu s-au asigurat resursele pentru viitor. … consilierii locali nu au adus bugetul local la condițiile de legalitate și oportunitate cerute pentru o bună funcționare a administrației locale și pentru acoperirea angajamentelor legale în curs, la nivelul la care să nu genereze prejudicii în patrimoniul UAT Focșani, așa cum prevede în mod imperativ legislația in vigoare”, a susținut avocatul care reprezintă interesele Sintax.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here