Încheiere proiect “Grant pentru capital de lucru” PRESTARI SERVICII MARCO SRL

0
173

DATA: 09.06.2021

Încheiere proiect “Grant pentru capital de lucru” PRESTARI SERVICII MARCO SRL

S.C. PRESTARI SERVICII MARCO S.R.L., cu sediul în localitatea Tifesti, com. Tifesti, jud. Vrancea tel. +40(0)722369404, înregistrată sub nr. J39/743/1991 la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 1438816, reprezentată legal prin Ersilia Vasile, în calitate de Beneficiar, anunta incheierea la data de 07.06.2021, a proiectului “Grant pentru capital de lucru Prestari Servicii Marco SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-1715 din 09-12-2020, în valoare totală de 834813,75 RON, din care 725925 RON grant si 108888,75 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 1715 din 22.10.2020: 834813,75 RON RON (din care 725925RON grant si 108888,75 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 10.12.2020
Data sfârșit proiect: 08.06.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-1715
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii.

Date de contact:
S.C. PRESTARI SERVICII MARCO S.R.L.,
Ersilia Vasile
Administrator
Sat Tifesti, com. Tifesti, jud. Vrancea, telefon: +40(0)722369404,
e-mail: brutariamarco@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here