Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” MAROVIBAR SRL

0
57

DATA: 09.06.2021

Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” MAROVIBAR SRL

S.C. MAROVIBAR S.R.L., cu sediul în localitatea Golesti, Str. Matei Basarab, nr. 96, tel. +40(0)765231767, înregistrată sub nr. J39/447/2013 la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 32120030, reprezentată legal prin Ionita Robert, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea la data de 04.06.2021 a proiectului “Grant pentru capital de lucru Marovibar SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-1061 din 08-12-2020, în valoare totală de 7895389,92 RON, din care 682947,75 RON grant si 102442,17 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 1061 din 22.10.2020: 7895389,92 RON (din care 682947,75 RON grant si 102442,17 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 09.12.2020
Data sfârșit proiect: 07.06.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-1061
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii.

Date de contact:
S.C. MAROVIBAR S.R.L.,
Ionita Robert
Administrator
Golesti, Str. Matei Basarab, nr. 96, 627150, județ Vrancea, telefon: +40(0)765231767,
e-mail: ionitarobert496@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here