Din cauza PNL-USR PLUS, în Focșani, locuințele pentru tineri încă sunt repartizate de pe lista de priorități de anul trecut

0
722

Caragiale rămâne încă de actualitate și rândurile scrise de acesta se pliază încă perfect în tabloul politic de azi. Un exemplu ar fi un proiect inițiat de consilierii liberali Livia Silvia Marcu, Liviu George Macovei, Victor Dumitru și Cristian Zîrnă, precum și de doamna viceprimar USR PLUS Alexandra Tătaru, legat de aprobarea noii liste de priorități a locuințelor pentru tineri, pe care aceștia s-au gândit totuși să îl retragă de pe ordinea de zi. Pe principiul „Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale”, domnul Zîrnă a venit cu ideea ca proiectul să nu mai fie discutat marți în ședința Consiliului Local Focșani.

Lista de priorități a anului 2021 cuprindea 290 de persoane, inclusiv solicitanți noi. „În vederea întocmirii Listei de priorități pentru anul 2021, s-au analizat 424 de dosare, din care 171 dosare noi și 253 dosare depuse în anii precedenți, respectiv 2001 – 2020 ce au fost reanalizate cu completările prezentate de solicitanți până la data de 14.04.2021. din cele 424 de dosare anlizate, Comisia socială a constatat următoarele: 290 dosare au fost admise – ca urmare a actualizării și completării acestora de către titularii cererilor, cu actele necesare conform legii. 134 de dosare au fost respinse – întrucât nu s-a procedat la actualizarea și completarea acestora conform cerințelor legii ori nu au îndeplinit criteriile legale”, se arăta în referatul de aprobare. Conform legii, noua listă de priorități urma a rămâne neschimbată până la aprobarea alteia, în 2022. Însă cine știe când se va întâmpla o minune și se va actualiza lista…

Aceasta în condițiile în care se presupune că cel care a propus retragerea proiectului, împreună cu colegii săi, și-a asumat proiectul, ba chiar a studiat în prealabil ceva acte pentru a-l întocmi. Cu atât mai mult cu cât proiectul s-a mai aflat pe ordinea de zi și într-o ședință anterioară, însă alte au fost prioritățile majorității PNL – USR PLUS, nicidecum o listă actualizată a tinerilor care urmează să primească ANL. Așa se face că marți, în ultima ședință, abia ce a reușit a fi trecut la vot un proiect inițiat de aceiași consilieri, în baza căruia trei persoane au primit câte o garsonieră cu chirie.

În perioada ianuarie – februarie 2021 au devenit libere din punct de vedere juridic ca urmare a cererilor de reziliere depuse de titularii contractului de închiriere un număr de trei unități locative situate în Cartierul Tineretului Sud și Cartierul Brăilei”, se arăta în referatul de aprobare. Cele trei garsoniere merg la următorii solicitanți de pe lista de priorități votată în vechea legislatură, persoane situate pe pozițiile 52, 53 și 54, toate având un punctaj egal, de 52 de puncte.

Acest proiect a fost discutat primul pe ordinea de zi, o fericire nesperată. Pentru că, după alte câteva discuții pe proiecte, doamna viceprimar PNL – consilier local Ana Maria Dimitriu, care conducea ședința de CL, și-a adus aminte brusc că nu are butonul magic care îi permite a avea plăcerea nebănuită de a interzice luările de cuvânt, discreționar. Drept urmare, a declarat că suspendă ședința, pentru că este incapabilă să conducă ședința după cum dorește, iar consilierii care fac legea în CL Focșani (PNL și USR PLUS, în caz că există dubii), au părăsit sala.

În urmă, au rămas câteva zeci de proiecte în aer, ca și luna trecută. Iar următorul proiect care trebuia discutat viza noi reglementări în ceea ce privește chiria lunară aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Acestea urmau a fi armonizate de Primăria Focșani, conform unui proiect de hotărâre, care însă nu a mai ajuns la vot.

Proiectul de hotărâre aduce însă modificări doar în ceea ce privește contractele încheiate începând cu luna august a anului trecut, în conformitate cu deciziile Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Astfel, contractele de închiriere aflate în derulare se prelungesc prin act adițional, chiriile fiind actualizate doar avându-se în vedere indicele anual al influației și coeficientul de venit al chiriașilor.

Sunt și categorii de persoane care sunt scutite de la plata chiriei: nu plătesc nimic titularii de contract care sunt încadrați în handicap grav sau accentuat sau familia sau reprezentantul legal care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav. De menționat că, anual, până pe 31 ianuarie, titularii contractelor de închirere au obligația să transmită primăriei documente din care să rezulte veniturile nete pe fiecare membru al familiei, realizate în ultimele 12 luni, pentru a putea fi calculată chiria lunară. În caz contrar, chiria se stabilește avându-se în vedere coeficienții prevăzuți în funcție de anul construcției și rangul localității, fără a mai fi aplicat coeficientul de ponderare în funcție de nivelul veniturilor. Ulterior, după aplicarea valorii de înlocuire a construcției, chiria stabilită se actualizează anual cu rata inflației.

Conform proiectului de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru 2021 aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, cota aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, destinată administratorilor locuințelor pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale va fi de 1%.

Pentru contractele noi, adică cele încheiate începând cu 3 august 2020, chiria se calculează ținând cont de valoarea de înlocuire în vigoare la momentul stabilirii acesteia, fiind supus în același timp actualizării în funcție de rata inflației și, dacă e cazul, de coeficientul de venit. Ca un exemplu, ultimii trei tineri care primesc anul acesta locuințe ANL în baza vechii liste de priorități, votate în februarie 2020, vor plăti chirii conform noilor reglementări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here