Pompierii vrânceni vor fi prezenți în Noaptea Învierii, în preajma lăcașurilor de cult din întreg județul

0
315

 

Recomandările pompierilor militari vrânceni pentru prevenirea situațiilor de urgență în perioada Sărbătorilor Pascale

Premergător şi pe timpul Sfintelor Sărbători Pascale, efectivele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al județului Vrancea vor fi angrenate într-o serie de activităţi ce vizează asigurarea protecţiei şi siguranţei cetăţenilor. În această perioadă, pompierii militari vor fi la datorie cu mijloacele tehnice din dotare, pregătiți să intervină pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor din medii ostile vieții și acordarea asistenței medicale de urgență.

Astfel, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Inspecţiei de Prevenire desfăşoară, în aceste zile, activităţi de control, verificând modul în care sunt respectate normele de apărare împotriva incendiilor şi acordă sprijin şi îndrumare în acest domeniu, reprezentanților lăcaşurilor de cult din întreg judeţul. În cadrul controalelor efectuate se urmăreşte în mod special înlăturarea cauzelor potenţial generatoare de incendiu (instalaţii electrice cu improvizaţii, instalaţii de încălzire), dotarea cu mijloace de primă intervenţie şi instruirea personalului pentru intervenţia în caz de producere a unui incendiu.

Totodată, în Noaptea Învierii, pe durata desfăşurării manifestărilor religioase, pompierii militari vor executa activităţi de supraveghere, la faţa locului, a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor și a celor pentru combaterea pandemiei, şi vor asigura un răspuns prompt în situaţia producerii unor evenimente nedorite. Din punct de vedere operativ, 100 de pompieri vor răspunde solicitărilor în orice situaţie de urgență, iar la nevoie, forțele de intervenție vor fi suplimentate.

*

În scopul evitării unor evenimente de natură să pericliteze viaţa persoanelor şi integritatea patrimoniului istoric şi cultural cuprins în cadrul unităţilor de cult, se cuvine să reţinem atenția slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor să asigure şi să vegheze la respectarea următoarelor reguli de prevenire a situațiilor de urgență:

 • Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult va fi permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor;
 • Menţinerea uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase. În condiţiile unui număr foarte mare de credincioşi se recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii;
 • Marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente;
 • Aprinderea şi aşezarea lumânarilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (în exteriorul lăcaşelor şi la distanţa de siguranţă faţă de vegetaţie, construcţii, elemente combustibile);
 • Stingerea lumânărilor la terminarea activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii. Permanent, o persoană desemnată va supraveghea stingerea lumânărilor căzute sau consumate;
 • Verificarea periodică, de către o persoană specializată, a instalaţiilor electrice, a mijloacelor de încălzire centrală şi locală, a coşurilor de evacuare a fumului şi remedierea deficienţelor constatate;
 • Dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;
 • Instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor sau în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând acestora, precum şi a persoanelor cu sarcini de supraveghere, privind cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a sistemului existent de alarmare în caz de incendiu, la utilizarea focului deschis cât şi privind interdicţia fumatului.

În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, se acţionează imediat pentru:

 • asigurarea operativă a evacuării persoanelor din incinta bisericii şi a valorilor adăpostite în lăcaşul de cult;
 • anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112;
 • asigurararea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare.

Întrucât, de Sfintele Paşti, credincioşii se îndreaptă în număr foarte mare spre lăcaşurile de cult, reamintim acestora obligativitatea respectării regulilor în vederea prevenirii infectării cu virusul SARS-COV2, respectiv:

 • purtarea corectă a măștii de protecție;
 • păstrarea distanței de siguranță între persoane.

În același timp, se vor respecta următoarele măsuri de apărare împotriva incendiilor:

 • Accesul în biserici se va face cu respectarea capacităţii de ocupare a acestora, în scopul evitării producerii unor evenimente nedorite şi pentru a asigura evacuarea în condiţii optime;
 • Supravegherea în permanenţă a lumânărilor aprinse şi păstrarea distanţei faţă de acestea a materialelor inflamabile, mobilierului, decorurilor, etc;
 • Depunerea lumânărilor aprinse doar în suporturile din tăvile metalice umplute cu nisip sau apă, evitându-se intrarea cu acestea în incinta bisericii;
 • Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu;
 • Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu.

De asemenea, pentru prevenirea unor evenimente nedorite la gospodăriile populaţiei pe timpul Sărbătorilor Pascale, pompierii recomandă vrâncenilor :

 • la întoarcerea la domiciliu, să nu lase lumânări aprinse nesupravegheate sau în apropierea materialelor uşor combustibile ori în locuri unde pot ajunge copiii şi le-ar putea răsturna.
 • stingerea lumânărilor înainte de a merge la culcare, întrucât există riscul ca acestea să provoace un incendiu;
 • copiii nu trebuie lăsaţi singuri în casă, nesupravegheaţi ori având la îndemână chibrituri, lumânări, brichete.

În zilele de sărbătoare care vor urma, pompierii vrânceni vă doresc să vă bucurați de liniște și pace sufletească, iar lumina Învierii să vă reverse în case armonie și binecuvântare!

COMUNICAT DE PRESĂ, Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Vrancea, 30 aprilie 2021

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here