Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI S.C. FIORELLO SERV S.R.L.”

0
128

Anunț de presă

               Data 28 aprilie 2021

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI S.C. FIORELLO SERV S.R.L.”

FIORELLOSERV SRL, cu sediul în sat Valea Sării, comuna Valea Sării, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ DEZVOLTAREA FIRMEI S.C. FIORELLO SERV S.R.L.”, cod SMIS 112274, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei SC FIORELLOSERV SRL prin diversificarea activității firmei concomitent cu un proces de producție nou. Creșterea productivității societății se va asigura prin dezvoltarea pe verticală a activității, respectiv diversificarea activității firmei prin realizarea unei noi activități, respectiv producerea de obiecte sanitare din ceramică. Datorită noii investiții se vor realiza produse calitative, la un preț de vânzare accesibil tuturor clienților, în conformitate cu cele mai înalte standarde.

Rezultatele proiectului:

  1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de echipamente și crearea a 5 noi locuri de muncă, cu menținerea celor existente.
  2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente specifice fabricării de obiecte sanitare din ceramică: compresor cu șurub – 1 buc.; generator aer cald – 2 buc.; arzător – 1 buc.; agitator lent – 2 buc.; cabină retuș – 2 buc.; cabină glazurare-vopsire – 1 buc.; agitator rapid – 1 buc.; agitator rapid glazuri-vopsele – 1buc. ; mașină control obiecte sanitare – 1buc. ; cuptor – 1buc. ; motostivuitor – 1buc. ; transpalet electric – 1buc.

Valoarea totală a proiectului este de 1.067.067,28 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională  este de 692.807,58 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei în sensul că asigură creșterea indirectă a rolului economic și social al centrelor urbane și contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat. De asemenea prin angajarea a 5 noi persoane și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou create, pe o perioadă de cel putin 3 ani se va asigura creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite fabricarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, si cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: ADRIAN-MARIAN MICU

Funcţie: Administrator

Telefon: 0766.900.430 ,  e-mail: fiorelloservsrl@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here