Consilierii locali decid viitorul serviciului de iluminat public din Focșani

0
607
mde

Consilierii locali focșăneni sunt chemați, astăzi, în ședință extraordinară, ca să avizeze documentația „de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești”. Fără această documentație nu poate fi realizată licitația publică pentru desemnarea firmei autorizate care să se ocupe de sistemul de iluminat public din Focșani. Documentația cuprinde o radiografie a sistemului de iluminat public, cu numărul stâlpilor, a lămpilor, cu condițiile care trebuie respectate de către firma care va câștiga licitația.

Contractul actual pentru gestiunea serviciului de iluminat public expiră la 3 mai 2021, iar Primăria nu are un serviciu autorizat care să realizeze mentenanța, așa cum arată verificările realizate de ANRSC în anii trecuți. De altfel, atribuirea noului Contract de delegare se va realiza în urma derulării procedurii concurențiale, prin licitație publică organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Reprezentanții Primăriei atrag atenția că respingerea acestui proiect pune în pericol proiectele municipalității de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public, cu o valoare de peste 20 milioane lei.

La acest moment, municipiul Focșani are în implementare două proiecte, respectiv „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Sistemului de Iluminat Public în municipiul Focșani-nivelul 1 de prioritate, în valoare de 19740430,06 lei, cu finanțare din fonduri UE” și „Modernizare Sistem de Iluminat Public în municipiul Focșani, în valoare totală de 1144322,94 lei, cu finanțare de la autoritatea Fondului de Mediu, din care 950499,31 lei, reprezentând finanțarea autorității Fondului de Mediu, diferența fiind asigurată de autoritatea locală”. La implementarea celor două proiecte, conform cerințelor finanțatorului, trebuie să existe un Contract pentru asigurarea mentenanței, legal încheiat cu un operator licențiat, situație care explică necesitatea preluării de către operatorul care va câștiga licitația a mentenanței pentru echipamentele și componentele sistemului de iluminat public reabilitat, modernizat și extins, se arată în nota transmisă consilierilor locali.

Mai mult, în cazul neavizării de către consilierii locali focșăneni a Proiectului de hotărâre referitor la această documentație, care este unică și avizată de către toate localitățile membre ale asociației, există riscul ca ADI-ul să se afle în imposibilitatea de a urma pașii următori necesari pentru celelalte 14 autorități locale, în vederea organizării licitației publice pentru atribuirea Serviciului de iluminat public unui operator.

La nivelul municipiului Focșani, au fost realizate cheltuieli de 1,7 milioane lei, în perioada 2018-2021, din care 655 mii lei reprezintă cheltuielile cu întreținerea sistemului de iluminat public din municipiu. Aceste cheltuieli sunt mai mici cu peste un milion de lei, comparativ cu valoarea contractului estima inițial, de 2,7 milioane lei. Situația defalcată a lucrărilor efectuate lunar de către firma care răspunde de iluminatul public este prezentată în anexele proiectului de hotărâre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here