Reguli noi pentru administrarea parcărilor din Focșani

0
6079

Noile reguli pentru administrarea parcărilor din municipiul Focșani au fost lansate în dezbatere publică înainte de a fi aprobate în ședința Consiliului Local. Printr-o hotărâre din noiembrie 2020, s-a stabilit încetarea contractului de concesiune cu societatea Parking. Astfel, delegarea activității de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani va trece către Direcția de Dezvoltare a Serviciilor Publice Focșani iar celelalte activități, respectiv de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar vor rămâne la Parking Focșani. Noul regulament va reglementa organizarea și funcționarea serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani și va cuprinde procedura de atribuire/licitație a locurilor de parcare în parcările de reședință, modul de administrare, întreținere și exploatare a locurilor de parcare de reședință/plată, programul de funcționare al acestora, sistemul de plată/gratuități, instrucțiunile pentru participarea la procedura de atruibuire/licitație a locurilor de parcare în parcările de reședință, precum și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor acestuia, se arată în raportul proiectului.

Conform proiectului, locurile din parcările de reședință se închiriază prin abonamente de către persoanele fizice, respectiv contracte de închiriere de către firmele care sunt proprietare sau chiriașe ale unor apartamente/spații care au altă destinație decât cea de locuință. Închirierea locurilor de parcare se poate face pentru o perioadă de o luna/3 luni/6 luni/1 an de zile, sau pe o perioadă determinată până la sfârșitul anului în curs, cuantumul tarifului fiind proporțional cu perioada contractuală. Pentru situațiile în care locurile de parcare sunt mai puține decât solicitările din partea proprietarilor de autoturisme se organizează licitații publice.

Astfel, tariful minim pentru închirierea unui loc de parcare pentru o mașină este de 120 lei/an. Pentru a doua mașină tariful este de 200 lei/an iar pentru a treia mașină de minim 300 lei/an. Sumele sunt mai mari la persoanele juridice, respectiv tarif minim de 400 lei/an, pentru a doua mașină de 500 lei/an iar pentru trei sau mai multe mașini de 600 lei/an. Persoanele fizice care deţin în folosinţă autovehicule de serviciu vor putea închiria un loc de parcare pentru care vor plăti suma de 170 lei/an, dacă vor face dovada domiciliului în imobilele arondate parcărilor de reşedinţă, precum şi a dreptului de folosinţă al autovehiculului, se arată în proiect. Cei care vor un loc de parcare nu trebuie să dețină un garaj sau altă construcție care ar asigura posibilitatea parcării în municipiu, să nu aibă curte și nici obligații restante la bugetul local. În cazul persoanelor care dețin case, acestea pot închiria un loc de parcare adiacent proprietății „doar în situația în care vor face dovada domiciliului în imobilele respective, iar configurația și suprafețele terenurilor aferente nu permit parcarea autovehiculelor în incinta acestora”.

Reprezentanți ai asociațiilor de proprietari în comisia de licitație

Pentru a evita discuțiile care pot apărea la organizarea licitațiilor pentru locuri din parcările reședință se propune ca din comisie să facă parte și reprezentanți ai asociațiilor de proprietari. „În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate sau în situaţia în care unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, se vor organiza licitaţii la care preţul de pornire este reprezentat de tariful de bază. Licitaţiile vor fi organizate de către o comisie constituită dintr-un reprezentant al Primăriei Municipiului Focsani, un reprezentant al Asociaţiei de proprietari/locatari şi un reprezentant al operatorului de parcare. Comisia de licitaţie va stabili şi imobilele (blocurile) care sunt deservite de parcarea respectivă. Licitaţia se va organiza pentru fiecare loc de parcare situat în zona denumită parcare de reşedinţă“, menționează proiectul de hotărâre. Se menține dreptul de preemțiune la închirierea locului de parcare pentru anul următor în condițiile în care titularii abonamentelor vor depune cereri în acest sens până la data de 31 octombrie a anului în curs.

De asemenea, în cazul în care locurile de parcare închiriate nu pot fi utilizate din cauza derulării unor lucrări de reabilitare sau modernizare, la cerere pot fi restituite sumele achitate sau vor fi înregistrate ca avans în contul chiriilor viitoare.  La parcările cu plată din municipiu se menționează asigurarea gratuității pentru autovehiculele de transport marfă care fac aprovizionare, zilnic între orele 06,00-08,00, în orice loc de parcare. „După acest interval aceste autovehicule vor fi scoase din parcările cu plată și se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în regulament”, precizează proiectul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here