ULTIMA ORĂ! Măicănești – CARANTINĂ de noapte după ora 20.00 și magazinele închise după ora 18.00, în weekend. Măsuri RESTRICTIVE în alte șapte localități vrâncene

0
3999

Astăzi, 07.04.2021, a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul localităților din județul Vrancea, în urma căreia a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA nr. 67 din 07.04.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, unde incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 4 1.000, la nivelul localităților din județul Vrancea, care dispune:

Art. 1 La nivelul localităților, prevăzute în Anexă la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000, se stabilesc următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:
(1) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00—5:00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

(2) Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5:00—18:00, cu urmatoarele exceptii:
a) în intervalul orar 18:00—5:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
b) unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
(3) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Art. 2 La nivelul localităților prevăzute la art.1 se stabilesc/mențin și următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a f reevaluate la finalul acesteia, astfel:
(1) Organizarea și desfășurarea activității cu public, în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.
(2) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă.
(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.
(5) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
(6) Activarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, prin punerea în aplicare a Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 185 din 12.11.2020.

Art. 3 Măsurile instituite la Art.1. în localitățile din Anexă, nu se aplică, dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

Art. 4 Direcția de Sănătate Publică Vrancea calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județul Vrancea, incidența cumulată la 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea analiza rezultată, în cel mult 24 ore de la data constatării atingerii limitelor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi înaintată Comitetului Național pentru Situații de Urgență, tuturor instituţiilor și unităților administrativ-teritoriale interesate prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea.

 

 

Astăzi, 07.04.2021, a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea privind stabilirea/menținerea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul localităților din județul Vrancea, în urma căreia a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA nr. 66 din 07.04.2021 privind stabilirea/menţinerea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, în funcție de încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile, la nivelul localităților din județul Vrancea, care dispune:

Art. 1 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 și mai mică sau egală cu 3/1.000, se stabilesc/menţin următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:
(1) Organizarea și desfășurarea activității cu public, în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 30 % din capacitatea maximă a spațiului.
(2) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
(5) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
(6) Activarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, prin punerea în aplicare a Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 185 din 12.11.2020.

Art. 2 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3 0/00, se stabilesc/menţin următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:
(1) Organizarea și desfășurarea activității cu public, în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.
(2) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă.
(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.
(5) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
(6) Activarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, prin punerea în aplicare a Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 185 din 12.11.2020.

Art. 3 Direcția de Sănătate Publică Vrancea calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județul Vrancea, incidența cumulată la 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea analiza rezultată, în cel mult 24 ore de la data constatării atingerii limitelor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi înaintată Comitetului Național pentru Situații de Urgență, tuturor instituţiilor și unităților administrativ-teritoriale interesate prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea.

COMUNICAT DE PRESĂ, Instituția Prefectului, județul Vrancea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here