Începere proiect “Grant pentru capital de lucru” CASPRO PUBLICITATE SRL

0
117

Comunicat de presa

DATA: 02.04.2021

Începere proiect “Grant pentru capital de 
lucru” CASPRO PUBLICITATE SRL

S.C. CASPRO PUBLICITATE S.R.L., cu sediul în localitatea Cotesti, jud. Vrancea, tel. +40(0)237221558, înregistrată sub nr. J39/972/1994 la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 6433003, reprezentată legal prin Spinu Cristian, în calitate de Beneficiar, derulează începând cu data de 31.03.2021, proiectul “Grant pentru capital de lucru Caspro Publicitate SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-4165 din 22-03-2021, în valoare totală de 541402,29 RON, din care 470784,6 RON grant si 70617,69 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 4165 din 22.10.2020: 541402,29 RON (din care 470784,6 RON grant si 70617,69 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 31.03.2021
Data sfârșit proiect: 26.09.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-4165
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii.

Date de contact:
S.C. CASPRO PUBLICITATE S.R.L.,
Spinu Cristian
Administrator
Focsani, str. Republicii nr. 66, 627150, județ Vrancea, telefon: +40(0)237221558,
e-mail: caspro@caspro.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here