O școală gimnazială și o grădiniță din Focșani, alături de alte 87 de unități de învățământ din Vrancea, nu au aviz de securitate la incendiu

0
866

Din cele 453 de unități de învățământ preuniversitar din Vrancea, 89 nu au aviz de securitate la incendiu de la ISU Vrancea. 88 de unități de învățământ sunt de stat și o unitate de învățământ particular. Este vorba despre unități de învățământ din 58 de localități vrâncene: Focșani, Adjud, Mărășești, Odobești, Mihălceni, Biceștii de Sus, Poenița, Găloiești, Vidra, Burcioaia, Șișcani, Siretu, Andreiașu de Sus, Răchitașu, Bălești, Bîrsești, Găgești, Chiojdeni, Luncile, Șerbănești, Dumbrăveni, Cîndești, Garoafa, Ciușlea, Gugești, Lespezi, Costișa, Homocea, Măicănești, Diocheți, Năruja, Nereju, Obrejița, Păulești, Hăulișca, Păunești, Novăcești, Viișoara, Ploscuțeni, Poiana Cristei, Bogza, Soveja, Dragosloveni, Spulber, Suraia, Feldioara, Bordeasca Veche, Tătăranu, Mărtinești, Tulnici, Jorăști, Burca, Irești, Șerbești, Tichiriș, Vintileasca, Bahnele, Vulturu.

În Focșani, doar Școala Gimnazială „Oana Diana Renea‟ (nr.3) și Grădinița cu Program Normal „Armonia‟ nu au aviz de securitate la incendiu de la ISU. Cele mai multe unități de învățământ care nu au aviz de securitate de la ISU sunt cele de nivel preșcolar (47),  21 de unități de învățământ de nivel gimnazial nu au aviz de la ISU, așa cum nu au nici alte 17 unități de învățământ de nivel primar. Doar 3 licee și o școală specială din Vrancea funcționează în prezent fără aviz de securitate la incendiu de la ISU. „În județul Vrancea sunt 453 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care 445 de stat și 8 particulare, după cum urmează: dintre cele 445 de unități de învățământ preuniversitar de stat, 113 sunt unități cu persoanlitate juridică (PJ), iar 332 sunt structuri arondate (AR); la nivelul județului funcționează 231 de unități de învățământ de nivel preșcolar, dintre care 223 de stat și 8 private; 189 de unități de învățământ sunt de nivel primar și gimnazial; 21 de unități de învățământ sunt de nivel liceal; 9 unități de învățământ sunt de nivel postliceal și 3 unități sunt de învățământ special‟, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea.

          LISTA cu unitățile de învățământ care nu au aviz de securitate la incendiu poate fi consultată mai jos:

În ce condiții clădirile construite înainte de 1992 nu necesită aviz/autorizație ISU

În urmă cu aproximativ 30 de ani, autoritățile din România au realizat faptul că, pentru obținerea unor construcții de calitate, sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a cerinței fundamentale – securitate la incendiu. „Atât eliberarea avizului, cât și a autorizației de securitate la incendiu se realizează de către inspectoratele pentru situații de urgență, la solicitarea persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiție, fără a fi percepute taxe în acest sens. Obligativitatea solicitării avizului/autorizației de securiate la incendiu este prevăzută în legislația română, începând cu anul 1992, prin HG nr. 51 din 5 februarie 1992 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor.

La acea dată, obligația obținerii autorizației era reglementată doar pentru construcțiile noi sau pentru cele existente la care s-au efectuat lucrări de modificare și/sau schimbarea destinații acestora, în cazul construcțiilor de învățământ obținerea autorizație fiind obligatorie, de exemplu, doar în cazul în care aceste construcții înglobau o «sală aglomerată»‟, precizează plutonier major Cristina Pîrvu, purtător de cuvânt în cadrul ISU Vrancea.

În cazul clădirilor construite înainte de intrarea în vigoare a hotărârii mai sus menționate, la care nu au fost efectuate lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației, nu este obligatorie solicitarea și obținerea avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la incendiu, și asta pentru că, menționează sursa citată, „prevederile legislație în vigoare, nu se pot aplica retroactiv‟.

De precizat că, „autoritățile administrației publice locale, respectiv proprietarii imobilelor în care se desfășoară activități de învățământ, au obligația să asigure condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu. Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinație acestora, precum și punerea lor în funcțiune, se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz, iar obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau a autorizațiilor de securitate la incendiu, revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției‟, a subliniat Cristina Pîrvu.

Diferența dintre avizul și autorizația de securitate la incendiu

Atât avizul, cât și autorizația de securitate la incendiu se emit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență județean sau al municipiului București.  Avizul de securitate la incendiu reprezintă „actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, a măsurilor de aplicare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări‟.

Autorizația de securitate la incendiu reprezintă actul administrativ emis, în baza legii, de inspectorul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, „prin care se certifică, în urma verificărilor în teren a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale -securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale – securitate la incendiu‟, precizează Cristina Pîrvu.

Documente necesare emiterii avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ

Documentele care stau la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, în cazul unităților de învățământ, sunt următoarele: „cerere-tip; certificatul de urbanism; scenariul de securitate la incendiu; referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința fundamentală – securitate la incendiu, construcții și/sau instalații, după caz; planul de situație la scara 1:200, 1:500 ori 1:1000; piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și pentru instalațiile cu rol în asigurarea cerinței – securitate la incendiu, întocmite la faza de proiectare pentru autorizația de construire; relevee la situația existentă pentru fiecare nivel, secțiune și fațadă ale construcției, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse (la construcții existente); Opis cu documentele depuse‟.

În cazul emiterii autorizației de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ, dosarul trebuie să conțină următoarele documente: „cerere-tip; autorizația de construire (după caz); avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare sau care a stat la baza emiterii avizului – original; copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări față de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obținerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document; piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și instalații cu rol în asigurarea cerinței – securitate la incendiu-, prin documentația tehnică la fazele la proiectare proiect tehnic – P. Th. și detalii de execuție; dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței fundamentale – securitate la incendiu-, construcții și/sau instalații la fazele de proiectare proiect tehnic – P. Th.  și detalii de execuție; procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcție cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale – securitate la incendiu- ori a celor care au performanțe de comportare la foc; opis cu documentele depuse‟.

„Securitatea la incendiu are ca obiectiv reducerea riscului la incendiu‟

În legislația națională, construcțiile de învățământ au fost introduse, în mod distinct, în categoriile de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor, „odată cu intrarea în vigoare a HG nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/sau autorizării. În prezent, este în vigoare HG nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitate la incendiu‟, a spus plutonier major Cristina Pîrvu, purtător de cuvânt în cadrul ISU Vrancea.

Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a cerinței fundamentale – securitate la incendiu. „Securitatea la incendiu are ca obiectiv reducerea riscului la incendiu, prin: asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare și executare a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor și menținerea lor la parametrii proiectați în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice; echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice; organizarea activității de apărare împotriva incendiilor; asigurarea intervenției pompierilor în cazul procedurii unor incendii la construcții, instalații și amenajări, precum și a altor forțe de salvare a persoanelor și bunurilor‟, conform sursei citate.

Obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la incendiu revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente, ori, după caz, beneficiarului investiție.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here