Cât costă tratamentul unui vrâncean bolnav de cancer? Sau al unuia care are diabet, hemofilie ori insuficienţă renală cronică? A calculat CAS Vrancea

0
1286

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate (C.A.S.) Vrancea au remis un comunicat de presă privind derularea Programelor naţionale de sănătate, în anul 2020, în judeţul nostru. Obiectivul principal al C.A.S. Vrancea pentru anul 2020 l-a reprezentat „asigurarea fondurilor necesare pentru derularea optimă a programelor naţionale de sănătate la nivelul judeţului astfel încât toţi pacienţii eligibili să beneficieze de tratamentul specific programului din care fac parte‟. Programele naţionale de sănătate reprezintă „un ansamblu de acţiuni multianuale, orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică şi sunt elaborate de către Ministerul Sănătăţii, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Se derulează în mod distinct după cum urmează: de către Ministerul Sănătăţii – programele naţionale de sănătate publică; de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – programele naţionale de sănătate curative‟, se arată în comunicatul remis de Biroul de presă al C.A.S. Vrancea.

Șapte Programe naționale de sănătate derulate de C.A.S. Vrancea în anul 2020

Programele naţionale de sănătate derulate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au drept scop „asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, obiectivul general fiind îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor. Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor

naţionale de sănătate, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale se eliberează de către farmaciile cu circuit deschis, respectiv farmaciile cu circuit închis din unităţile sanitare cu paturi care derulează programe naţionale de sănătate, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene, fără a încasa contribuţie personală de la asiguraţi, acestea fiind decontate integral din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate‟, potrivit sursei citate.

În anul 2020, la nivelul C.A.S. Vrancea, programele naţionale de sănătate s-au derulat în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, după cum urmează: Programul național de oncologie – Spitalul Județean de Urgenţă „Sf. Pantelimon‟ Focşani – farmacii cu circuit deschis; Programul naţional de diabet zaharat – Spitalul Județean de Urgenţă „Sf. Pantelimon‟ Focşani – farmacii cu circuit deschis;Programul naţional de diagnostic și tratament pentru boli rare – Spitalul Județean de Urgenţă „Sf. Pantelimon‟ Focşani – farmacii cu circuit deschis; Programul naţional de tratament al hemofiliei și talasemiei – Spitalul Județean de Urgenţă „Sf. Pantelimon‟ Focşani; Programul naţional de transplant de organe (stare posttransplant) – farmacii cu circuit deschis; Programul naţional de ortopedie (endoprotezaţi) – Spitalul Județean de Urgenţă „Sf. Pantelimon‟ Focşani și Spitalul Municipal Adjud; Programul național de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică – Spitalul Județean de Urgenţă „Sf. Pantelimon‟ Focşani  și S.C. Diaverum Romania S.R.L.

Mii de pacienți au beneficiat anul trecut de programele de sănătate curative

          Sumele aprobate pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative se alocă lunar, la solicitările caselor de asigurări de sănătate, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate, în funcţie de indicatorii realizaţi şi în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice.

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ derulate în judeţul Vrancea, în anul 2020:

          Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice: număr bolnavi trataţi: 1.213, cost mediu/bolnav tratat: 13.505,84 lei. Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum: număr bolnavi cu afecțiuni oncologice trataţi: 24; cost mediu/bolnav tratat: 146.736,84 lei. Număr bolnavi cu purpura trombocitopenică: 2, cost mediu/ bolnav cu purpura trombocitopenică: 25.205,40 lei.

          Programul naţional de diabet zaharat: număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi: 11.280; cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat: 1.271,13 lei; număr de persoane cu diabet evaluaţi prin dozarea HbA1c: 1.444, cost mediu/dozare de hemoglobină glicozilată: 20,00 lei; număr copii cu diabet zaharat automonitorizaţi: 63, cost mediu/ copii cu diabet zaharat automonitorizaţi: 1.404,44 lei; număr adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi: 2.742, cost mediu/ adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi: 442,97 lei; număr bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă: 3, cost mediu/ bolnav cu diabet zaharat tip 1 beneficiar de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă: 10.463,67 lei; număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină: 1, cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompă de insulină/an: 3.155,88 lei.

          Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei: număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ de scurtă durată: 3, cost mediu/ bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ de scurtă durată: 14.867,81 lei; număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ boala von Willebrand cu substituție profilactică continuă: 4, cost mediu/ bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ boala von Willebrand cu substituție profilactică continuă: 308.899,21 lei; număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie „on demand”: 8, cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie „on demand”: 10.033,21 lei

          Programul naţional de tratament pentru boli rare: număr de bolnavi cu boala Fabry: 7, cost mediu/bolnav cu boala Fabry: 536.305,90 lei; număr de bolnavi cu mucoviscidoza copii: 7, cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză copii: 31.214,09 lei; număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulți: 1, cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză adulți: 20.644,25 lei; număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofica: 4, cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică: 3.959,93 lei; număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi: 1, cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi: 6.491,21 lei; număr de bolnavi cu angioedem ereditar: 3, cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar: 160.205,38 lei; număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatica: 2, cost mediu/ bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică: 88.104,53 lei; numar bolnavi cu purpura trombocitopenică imună cronică: 1, cost mediu/ bolnav cu purpura trombocitopenică imună cronică: 43.254,76 lei.

          Programul național de ortopedie: număr bolnavi adulţi endoprotezaţi: 80, cost mediu/bolnav adult endoprotezat: 1.801,38 lei.

          Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană: număr bolnavi tratați pentru stare posttransplant: 42, cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant: 9.658,12 lei.

          Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică: număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională: 353, cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională: 567,97 lei; număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line: 20, cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line: 636,00 lei; număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă: 9, cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă: 40.647,64 lei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here