Prejudicii de milioane la primăriile din Vrancea verificate de Camera de Conturi

0
4852

Reorganizarea serviciilor de utilități publice, plăți pentru lucrări neexecutate sau indemnizații prea mari pentru primari și viceprimari sunt câteva dintre constatările inspectorilor Camerei de Conturi Vrancea, la verificările realizate anul trecut în administrațiile locale. Au fost realizate 27 acţiuni de audit financiar la Consiliul Județean Vrancea, Municipiul Focșani, Orașul Mărășești și 24 comune. Au fost constatate 274 abateri, cu o valoare totală de 66,4 milioane lei. Raportul Curții de Conturi precizează că 47 abateri au condus la estimarea unor venituri nerealizate la bugetele locale în valoare de 3,2 milioane lei, iar 41 abateri au condus la prejudicierea bugetelor cu suma de 2,4 milioane lei. La acestea se adaugă și 186 nereguli privind corectitudinea datelor din evidența tehnico-operativă și contabilă, preluate în situațiile financiare, evaluate la suma de 60,7 milioane lei.

Au fost aplicate și două amenzi, cu o valoare de 10 mii lei. În urma examinării conturilor, cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate, nu a fost emis niciun certificat de conformitate, la toate entităţile supuse verificării fiind consemnate abateri de la legalitate şi regularitate în constituirea, administrarea și utilizarea fondurilor publice…În urma valorificării constatărilor din actele de control/audit au fost emise 20 decizii, prin care au fost dispuse 180 măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora şi/sau pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală controlată, care nu au condus la producerea de prejudicii, se arată în raportul Curții de Conturi.

Cele mai multe localități au avut probleme cu funcționarea serviciilor de utilități publice, în special a serviciilor de salubrizare. În localitățile cu probleme s-a dispus organizarea acestor servicii de utilități publice în conformitate cu prevederile legale, dar și urmărirea recuperării integrale, prin tarife, taxe speciale percepute beneficiarilor sau, după caz, prin subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor aferente.

Altfel spus, autoritățile locale trebuie să aleagă între aplicarea unor taxe speciale care să fie plătite de locuitori, și asigurarea prin subvenții de la bugetul local a tuturor costurilor de operare ale acestor servicii. Au fost și situații, precum la Nănești, Homocea sau Obrejița, în care s-a dispus identificarea tuturor beneficiarilor serviciului public de salubrizare de pe raza comunei în vederea încasării taxei speciale aprobată prin hotărâri ale consiliilor locale. La Homocea, inspectorii au constatat că încasările din taxa de salubrizare nu acoperă decât parțial plățile efectuate pentru acest serviciu. Totodată, s-a constatat că până la data de 31 decembrie 2019, serviciul de iluminat public nu a fost înființat și organizat în condițiile prevăzute lege. În aceeași comună, s-a dispus reorganizarea serviciului de salubrizare și înființarea serviciului de iluminat public în conformitate cu prevederile legale.

Indemnizații, vouchere de vacanță și tichete acordate nelegal

Inspectorii Camerei de Conturi Vrancea au acordat o atenție specială comunei Homocea în urma neregulilor depistate anul trecut. Raportul menționează că au fost constatate abateri financiar contabile de 1,5 milioane lei în urma auditului efectuat și un prejudiciu de 291 mii lei. Inspectorii au constatat că, în 2019, persoanele cu funcție de demnitate publică au beneficiat de vouchere de vacanță și de o majorare a indemnizației lunare mai mare decât cea legală, ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. „În anul 2019, personalul din cadrul unității care a făcut parte din echipele de implementare a unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a beneficiat de o majorare a salariilor de bază care a condus în unele cazuri la obținerea de venituri totale lunare care au depășit nivelul indemnizației lunare realizate de viceprimarul comunei, aspect care contravine prevederilor legale, arată raportul.

Printre abaterile constatate se mai numără plăți efectuate la un obiectiv de investiții pentru acostamente și șanțuri, cuprinse în situațiile de lucrări, fără ca acestea să fie executate integral, dar și acceptarea la plată și decontarea unor cantități mai mari de lucrări decât cele executate efectiv.

În timpul controlului, inspectorii au dispus inventarierea investiției „Modernizare drumuri de interes local com. Homocea, jud. Vrancea” pentru a stabili dacă există diferențe diferențe între cantitățile inventariate și cele acceptate la plată și decontate. Stabilirea întinderii prejudiciului, a persoanelor răspunzătoare şi recuperarea prejudiciului aferent abaterii constatate în timpul auditului, precum şi pentru toate operaţiunile similare acesteia și care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate şi regularitate, constând în: suportarea din bugetul local a unor cheltuieli de judecată și de executare silită; plata nejustificată a unor cheltuieli privind obiectivul de investiții Amenajare intersecție drumuri cu sens giratoriu, sat Homocea, comuna Homocea, județul Vrancea; plata nejustificată a unor cheltuieli pentru obiectivul de investiții Amenajare teren minifotbal și demolare construcție existentă sat Lespezi, comuna Homocea, județul Vrancea; plata nejustificată a unor cheltuieli pentru obiectivele de investiții Amenajare bază sportivă-sat Homocea, comuna Homocea, județul Vrancea și Amenajare zonă de acces locuințe (parc)- sat Homocea, comuna Homocea, județul Vrancea, se arată în raportul Curții de Conturi.

Nereguli cu indemnizațiile persoanelor de la conducerea Primăriei au fost constatate și la Ploscuțeni. La fel ca la Homocea, aceste indemnizații au fost mai mari decât cele legale „prin majorarea nejustificată a indemnizației cuvenite ca urmare implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă”. În aceeași comună, secretarul localității a primit un salariu mai mare decât prevedea legea, respectiv peste nivelul indemnizației lunare realizate de viceprimar. Nu în ultimul rând, salariații Primăriei au primit nelegal tichete cadou. În urma controlului, inspectorii Camerei de Conturi au dispus stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului aferent cheltuielilor de personal reprezentând majorări ale indemnizației primarului/viceprimarului și ale drepturilor salariale ale secretarului comunei, identificate ca nelegal stabilite și achitate, urmare acțiunii de audit, precum şi pentru toate situațiile similare cu acestea; înregistrarea în evidența contabilă a debitelor, determinarea și regularizarea, în condițiile legii, a impozitului pe venitul salarial și a contribuțiilor sociale datorate, aferente drepturilor salariale nelegal acordate și plătite.

Nereguli la plata impozitelor pe mijloacele de transport

O constatare valabilă pentru multe comune din județ este nedeclararea de către locuitorii acestora a tuturor mijloacelor de transport înmatriculate. Inspectorii Camerei de Conturi au făcut o verificare simplă, prin compararea „datelor furnizate de serviciul de specialitate pe linia înmatriculărilor auto, cu bunurile de această natură existente în evidența fiscală”. Astfel, în aproape toate localitățile s-a dispus identificarea tuturor cazurilor care figurează în evidența serviciului de înmatriculări ca fiind deținători de autovehicule cu domiciliul /sediul social pe raza comunei, dar nu se regăsesc în evidența fiscală și, după caz, stabilirea, înregistrarea în vederea urmăririi încasării, atât a impozitului datorat, cât și a majorărilor de întârziere aferente.

O situație specială este în comunele înființate în urma divizării comunei Milcovul, respectiv Milcovul, Gologanu și Răstoaca. În acest caz, inspectorii au dispus realizarea unei corespondenţe cu unitățile administrativ-teritoriale comunale Gologanu și Răstoaca, înființate prin divizarea Comunei Milcovul, cu privire la clarificarea diferenței de mijloace de transport înmatriculate și identificarea proprietarilor acestora. Ulterior, în urma verificărilor trebuie stabilite impozitele pe mijloacele de transport, inclusiv majorările de întârziere, datorate bugetului local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here