Acțiunea prin care se încerca blocarea construirii unui imobil lângă fostul Tribunal Vrancea, respinsă

0
413

Nu e niciun motiv pentru care construcția de lângă vechiul Palat de Justiție din municipiu să nu poată fi ridicată. Este decizia Tribunalului Vrancea de la începutul săptămânii, în dosarul în care USR Vrancea și o reprezentantă a unei asociației de proprietari din zonă solicitau anularea hotărârii prin care Consiliul Local Focșani aprobase Planul Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4” propus de DCI Cofrom Internațional SRL. „Respinge acțiunea ca neîntemeiată. Respinge excepțiile ca neîntemeiate”, se arată în minuta instanței, soluția putând fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare.

În urmă cu un an, instanța a respins și cererea de suspendare a executării actului administrativ și a oricăror lucrări pe terenul de 527 mp, iar între timp, în iunie 2020, USR Vrancea a „dispărut” din dosarul de fond, cererea pe care o formulase fiind respinsă ca netimbrată. „(…)Raportat la criticile aduse de reclamanți în sensul că nu au fost respectate dispozițiile Legii 422/2001 (Primăria Focșani – n.r.) precizează că documentația PUZ a obținut avizul 75/U/2019 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale și care a fost analizat în ședințele Secțiunii de Urbanism și Zone Protejate a Comisiei Naționale a Monumentelor istorice în 22.02.2018, 22.11.2018 și 21.02.2019 acordându-se Aviz favorabil documentației. De asemenea s-a obținut și avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanismului nr. 5/03.04.2019”, se arăta în acțiune, așa cum apare pe rolii.ro.

Pe de altă parte, societatea beneficiară a PUZ-ului și a certificatului de urbanism a arătat în instanță că ar fi singura păgubită cu adevărat dacă demersurile i-ar fi îngreunate. „A arătat că hotărârea atacată a fost dată în condițiile în care au fost obținute toate avizele necesare, inclusiv de la Ministerul Culturii și Identității Naționale, fiind adoptată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare, așa încât în lipsa unor dovezi certe nu se poate susține că actul administrativ a fost adoptat cu încălcarea dispozițiilor legale. În situația suspendării actului administrativ contestat, paguba ar fi a subscrisei, care ar fi practic blocată, deși s-au obținut toate avizele impuse de lege, o astfel de măsură fiind abuzivă și total neconstituțională, activitatea subscrisei fiind perturbată, în piață fiind o incertitudine cu privire la construirea acestui imobil, fiindu-ne imposibil să încheiem antecontracte de vânzare-cumpărare, practic fiindu-ne blocată valorificarea acestui imobil, o astfel de situație neputând fi invocată în favoarea reclamantelor”, se mai arată în sursa citată.

În momentul în care tribunalul a respins cererea de suspendare, soluție care a rămas definitivă deoarece niciuna dintre părți nu a atacat-o, hotărârea instanței se baza pe faptul că actul administrativ avea toate avizele necesare. „Apreciem în lumina argumentelor expuse că în cauză nu este întrunită condiția cazului bine justificat, sens în care vom respinge cererea ca neîntemeiată. Referitor la cererea de suspendare a oricăror lucrări și operațiuni administrative executate în temeiul HCL 274/2019 vom respinge și această cerere ca neîntemeiată, reclamantele neindicând care sunt acestea și nici împrejurările de fapt și de drept care creează îndoieli asupra legalității acestora. Pentru toate aceste considerente Tribunalul va respinge toate excepțiile invocate precum și cererea de suspendare a executării HCL 274/2019 și a altor operațiuni administrative, ca neîntemeiate”, se arăta în motivarea preluată de rolii.ro.

Sursa foto: Adevărul

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here