A început procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Vrancea

0
119

Consiliul Județean Vrancea anunță că a demarat procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2021-2027. O etapă esențială în dezvoltarea strategiei o reprezintă colectarea opiniilor cetățenilor prin intermediul unui chestionar. Nevoile, problemele și soluțiile identificate prin ancheta sociologică vor fundamenta direcțiile de dezvoltare viitoare ale județului.

Chestionarul poate fi completat accesând următorul link, până la data de 8 martie a.c.: http://bit.ly/cjvchestionar

Consiliul Județean Vrancea a obținut finanțare pentru implementarea proiectului Inovare și Performanță în Administrația Publică a Consiliului Județean Vrancea, cod SIPOCA 813/ MySMIS 136088, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1- CP13/2019– Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea- Introducerea de sisteme și standade comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității și a performanței serviciilor publice din cadrul Consiliul Județean Vrancea, ca urmare a implementării de strategii pe termen lung și a aplicării de măsuri de reducere a birocrației și simplificare a procedurilor pentru cetățenii județului Vrancea.

Obiectivele specifice constau în: elaborarea Strategiei de Dezvoltare economico-socială a județului Vrancea pentru perioada 2021-2027; elaborarea Strategiei de Comunicare Publică la nivelul județului Vrancea; reducerea timpului de procesare a documentelor prin organizarea unei arhive informatizate și retro-digitalizarea documentelor pe suport de hârtie arhivate conform prevederilor legale, aferente serviciilor partajate ale Consiliului Județean Vrancea; implementarea unui sistem informatic integrat (front office si back-office) pentru accesul la serviciile gestionate partajat de catre Consiliul Județean Vrancea; îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale a 100 persoane din cadrul institutiei în vederea creșterii performanței managementului instituției publice. Valoarea totală a proiectului este de 3.949.107,27 lei. Data de începere a proiectului este 16.06.2020, iar perioada de implementare este de 18 luni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here