Actele de identitate expirate rămân valabile pe toată perioada stării de alertă și încă 90 de zile de la încetarea acesteia

0
1236

În baza unui comunicat remis de  Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D) către toate Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor din țară, SPCLEP Focșani anunță cetățenii că: „valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii, se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări‟. Această hotărâre ar avea la bază anumite motive tehnice neimputabile D.E.P.A.B.D.. Primele materiale necesare emiterii cărților de identitate vor fi livrate în prima parte a lunii februarie a.c., având în vedere că procedura de achiziționare a fost finalizată în luna decembrie a anului trecut.

Persoanele ale căror acte de identitate urmează să expire, sau reprezentatul lor legal, trebuie să „solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, dar nu mai puțin de 15 zile. Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.Având în vedere evoluția situației existente la nivel național, precum și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care, la art. 4 alin. (5) reglementează că: «valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări»‟, precizează reprezentanții SPCLEP Focșani.

De asemenea, „începând cu data de 12.01.2021, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în 30 de zile de la data depunerii acestora. Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, va fi îndrumat să se adreseze șefului serviciului, sens în care va depune o cerere în acest scop, potrivit modelului transmis prin Îndrumarea nr. 3297376/02.03.2020. Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului, fapt pentru care la cerere se reține o copie a acestuia pe care solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate‟ , conform sursei citate.

De reținut că precizările enunțate mai sus „nu se aplică și cererilor pentru eliberarea cărților de identitate provizorii, acestea urmând să fie soluționate în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare aferente domeniului evidenței persoanelor și în termenele stabilite la nivelul fiecărui serviciu public comunitar de evidență a persoanelor‟.

Sursa foto: Adevărul

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here