Spitalul din Vidra, modernizat printr-un proiect al primăriei

0
979

Autoritățile locale din Vidra au în vedere modernizarea spitalului din comună, prin intermediul proiectului „Extindere funcțională și dotarea ambulatoriului integrat din cadrul spitalului N.N. Săveanu, Vidra “. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 12.974.495,33 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de  10.485.833,58 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității infrastructurii destinată serviciilor de asistență medicală în zona rurală a județului Vrancea și în special în Comuna Vidra și comunele învecinate, în vederea creșterii accesibilității cetățenilor la servicii de sănătate, fiind în concordanță cu Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: îmbunătățirea accesului populației din comuna Vidra și comunele învecinate la servicii medicale de calitate de tip ambulatoriu, preventive și de îngrijire medicală primară prin extinderea funcțională și dotarea ambulatoriului integrat din cadrul spitalului „N.N. Săveanu” Vidra; modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de sănătate din Comuna Vidra, prin intervenții specifice la ambulatoriul de specialitate din localitate; creșterea calității serviciilor medicale de tip ambulatoriu în Comuna Vidra, în urma extinderii spațiului destinat cabinetelor medicale de specialitate din cadrul ambulatoriului integrat și a dotării cu aparatură performantă a acestora. Durata de implementare a proiectului este de 44  luni, respectiv de  la data 07.08.2018 până la data 31.03.2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here