1.842 copii, înregistrați la Starea Civilă Focșani în 2020. Care sunt cele mai populare nume

0
1568

În cursul anului 2020, la Starea Civilă a Municipiul Focșani au fost înregistrați 1.842 de copii, dintre care 923 de fete și 919 băieți. Cele mai frecvente nume alese de părinți pentru copiii lor au fost: Maria, Nicolas, Ioan, Andreea și Ștefania. Conform situației statistice efectuate în anul 2020 cu privire la întocmirea actelor de naștere din Municipiul Focșani, 499 de copii au un singur prenume, 1.343 de copii au două sau trei prenume și 13 copii au primit nume compuse.

Acte necesare pentru înregistrarea nașterii la Starea Civilă

Înregistrarea nașterii copilului se află în competența structurii de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Focșani sau, după caz, a ofițerului de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale (UAT) în a cărei rază s-a produs evenimentul. Iată care sunt actele necesare înregistrării nașterii la starea civilă în cazul în care părinții sunt căsătoriți: „certificatul medical constator al nașterii, întocmit pe fomularul tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului; certificatul de căsătorie (original și fotocopie); actele de identitate ale părinților (original și fotocopie) și actul de identitate al declarantului, după caz‟, potrivit reprezentanților S.P.C.L.E.P Focșani. De menționat că, în cazul părinților care poartă nume de familie diferite, este necesară declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public.

În cazul în care părinții nu sunt căsătoriți, iar copilul este recunoscut de tată sunt necesare următoarele documente pentru înregistrarea nașterii la starea civilă: „certificatul medical constator al nașterii, întocmit pe formularul tip care trebuie să poarte numărul de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității santiare, semnătura și parafa medicului; certificatul de naștere al mamei (original și fotocopie); actul de identitate al mamei (original și fotocopie); actul de identitate al tatălui (original și fotocopie); în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinți vor completa și semna numai în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, declarația din care să rezulte și numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul (ANEXA nr. 41)‟, potrivit sursei citate.

Dacă mama copilului nu este căsătorită, iar copilul nu este recunoscut de tată, sunt necesare următoarele documente pentru înregistrare nașterii la starea civilă: „certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și prafa medicului; certificatul de naștere al mamei (original și fotocopie); actul de identitate al mamei (original și fotocopie) și actul de identitate al declarantului (original și fotocopie), după caz. În acest caz, certificatul de naștere al copilului poate fi solicitat numai de către mama copilului‟, mai spun reprezentanții S.P.C.L.E.P. Focșani.

Înregistrarea nașterii copilului în cazul în care ambii părinți au sub 14 ani

În situația în care ambii părinți ai nou-născutului sunt minori, cu vârsta sub 14 ani, pentru înregistrarea nașterii la starea civilă este nevoie de următoarele documente: certificatul medical constator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătură și parafa medicului; certificatul de naștere al mamei și actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, dacă declararea nașterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei copilului.

Înregistrarea nașterii copilului în termenul legal de 30 de zile în lipsa actului de identitate al mamei este posibilă dacă declarantul prezintă: „certificatul medical constator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului; fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentantul unității sanitare; declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la  care se anexează consimțământul mamei‟, potrivit reprezentanților S.P.C.L.E.P Focșani. Tatăl minor îl poate recunoaște singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoașterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.

Înregistrarea tardivă a nașterii

Există situații în care copii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani nu au fost înregistrați în evidența serviciului de stare civilă, în acest caz, este nevoie de: „documentele necesare înregistrării nașterii copilului cu vârsta de până la 14 ani, precum și declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată și, după caz, a părinților sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care se anexează două fotografii cu mărimea de ¾ centimetri‟, mai spun reprezentanții S.P.C.L.E.P Focșani.

În cazul înregistării tardive a nașterii unei persoane majore, este nevoie de o cerere scrisă a declarantului însoțită de următoarele documente: certificatul medical constatator al nașterii; declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, dată în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă, la care se anexează două fotografii cu mărimea de ¾ centimetri și declarația a doi membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc (n.n. persoana a cărei naștere urmează a fi înregistrată), dată în fața ofițerului de stare civilă. „Înaintea declarării nașterii, vă recomandăm  să fotocopiați certificatul medical constatator al nașterii, întrucât acest document reprezintă documentul primar care stă la baza înregistrării actului nașterii, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior (după înregistrare), copii xerox‟, atrag atenția reprezentanții S.P.C.L.E.P. Focșani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here