Lucrări de amenajare a râului Milcov pe sectorul aval Golești – confluență cu râul Putna

0
1021

Societatea S Engineering Design SRL va realiza serviciile de proiectare – faza reactualizare Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Milcov pe sectorul pe sectorul aval Golești – confluența cu râul Putna, județul Vrancea”. Practic, societatea amintită va presta următoarele servicii: elaborarea documentaţiei tehnico-economice – reactualizare S.F. inclusiv elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza, tehnică etc), întocmirea documentaţiilor pentru obținerea certificatului de urbanism şi avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor și Acordului de Mediu și întocmirea documentației S.E.I.C.A. (dacă este cazul); elaborarea documentaţiei necesare pentru  exproprierea terenurilor conform prevederilor H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, ambele cu modificările și completările ulterioare. Valoarea acestor servicii suplimentare este estimată la 230 de mii de lei.

Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret-Bacău are în derulare contractul de proiectare și execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golești – confluență cu râul Putna, județul Vrancea”. Valoarea totală estimată este de 36,6 milioane de lei, plus TVA. Practic, este vorba de amenajarea râului Milcov pe sectorul aval Golești cu confluență Râul Putna, în zona localităților Milcov și Răstoaca, unde vor fi realizate apărări de mal pe o lungime de 8100 metri și va fi construit un dig de 3.800 metri.

De remarcat că este vorba de execuția unei investiții pentru care au fost alocate fonduri în anul 2018, de Guvernul PSD. Practic, în acel an, județului Vrancea i-a fost alocată suma de 156 milioane de lei pentru înlăturarea pagubelor înregistrate pe cursurile principalelor râuri din județ, ca urmare a precipitațiilor abundente din acest an. Din această sumă, 113 milioane de lei provin din fondul Solidaritatea al Uniunii Europene și au fost accesați de Guvernul României la solicitările și intervențiile făcute de fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Totodată, pentru realizarea unor lucrări de investiții noi pe cursul unor râuri din județul nostru, lucrări cu rol de protecție a unor localități, locuințe, sau drumuri și poduri, a fost alocată suma de 43 milioane de lei.

Este vorba de refacerea unor zone distruse de ploile abundente înregistrate în perioadele martie-iunie 2018 și iunie august 2018. Astfel, pe lista de investiții ce urmau a fi realizate pe râurile din Vrancea încă din anul 2018 se aflau următoarele lucrări: 

Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golești – confluență Râul Putna, în zona localitățilior Milcov și Răstoaca – apărări de mal pe o lungime de 8100 metri, construire dig de 3.800 metri; Regularizare râu Putna la Valea Sării, lucrări de apărări de maluri pe o lungime de 1.000 metri; Amenajare râu Putna la Bârsești, amonte pod rutier DN2D, lucrări de apărări de mal pe o lungime de 800 de metri; Consolidare mal drept râu Trotuș, în zona localității Domnești, comuna Pufești, lucrări de apărare de mal pe o lungime de 350 metri; Amenajare albie pârâu Șușița, zona comunei Răcoasa, lucrări de apărare de mal pe o lungime de 1.400 metri; amenajare albie pârâu Dălhăuți, comuna Cîrligele, lucrări de apărare de mal pe o lungime de 1.000 metri, praguri de fund pe o lungime de 60 de metri; Amenajare albie pârâu Zăbrăuți, la Diocheți, comuna Movilița, lucrări de apărare de mal pe o lungime de 650 metri; Amenajare albie pârâu Zăbrăuți, în zona comunei Fitionești, lucrări de apărare de mal pe o lungime de 2.000 metri; Regularizare albie pârâu Slimnic la Tîmboiești, lucrări de apărare de mal, pe o lungime de 700 de metri; Amenajare albie pârâu Verdea, copmuna Răcoasa, consolidare secțiune albie pe o lungime de 2.000 metri; Amenajare albie pârâu Râmna în zona comunei Poiana Cristei, lucrări de apărare de mal pe o lungime de 1.400 metri și praguri de fund pe o lungime de 250 metri; Apărare de mal stâng râul Trotuș la Burcioaia, municipiul Adjud, lucrări de apărare de mal, pe o lungime de 1.900 de metri; Amenajare albie pârâu Dragomira la Soveja, lucrări constând în realizarea unui zid de sprijin cu o lungime de 2.200 metri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here