Începere proiect “Grant pentru capital de lucru” PRESTARI SERVICII MARCO SRL

0
196

DATA: 06.01.2021

Începere proiect “Grant pentru capital de lucru” PRESTARI SERVICII MARCO SRL

S.C. PRESTARI SERVICII MARCO S.R.L., cu sediul în localitatea Tifesti, com. Tifesti, jud. Vrancea tel. +40(0)722369404, înregistrată sub nr. J39/743/1991 la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 42758796, reprezentată legal prin Marin Vasile, în calitate de Beneficiar, derulează începând cu data de 10.12.2020, proiectul “Grant pentru capital de lucru Prestari Servicii Marco SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-1715 din 09-12-2020, în valoare totală de 834813,75 RON, din care 725925 RON grant si 108888,75 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 1715 din 22.10.2020: 834813,75 RON RON (din care 725925RON grant si 108888,75 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 10.12.2020
Data sfârșit proiect: 08.06.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-1715
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii.

Date de contact:
S.C. PRESTARI SERVICII MARCO S.R.L.,
Marin Vasile
Administrator
Sat Tifesti, com. Tifesti, jud. Vrancea, telefon: +40(0)722369404,
e-mail: 
brutariamarco@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here