Ședință extraordinară, astăzi, la Consiliul Județean Vrancea

0
232

Consiliul Județean Vrancea se reunește azi în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află cinci proiecte de hotărâre din care amintim: „Aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2020”; „Actualizarea indicatorilor tehnico – economici, după elaborarea documentației tehnico – economice la faza de Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea”; „Aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea și a cheltuielilor legate de proiect”; „Aprobarea redevenței anuale în cuantum de 2.837.082,37 lei pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare și management al Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret și a Stațiilor de transfer aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea”; „Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here