Iluminat modern pentru orașul Odobești

0
209

Primăria Odobești are în derulare proiectul de investiții „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public și scăderea emisiilor de CO2 prin modernizare, extindere, telegestiune în oraș Odobesti, județul Vrancea“. Proiectul a fost scos la licitație și se află în faza de evaluare. Primăria Odobești a semnat în luna decembrie 2019 contractul având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului mai sus amintit.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din oraşul Odobeşti, prin modernizarea, extinderea şi telegestiunea sistemului de iluminat public. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public prin scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public de 628.082,11 kwh/an; Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră 180,33 tone de CO2; Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea aparatelor de iluminat stradal existente cu noi aparate de iluminat cu tehnologie LED în număr de 2562; Extinderea sistemului de iluminat public cu 77180 ml; Înfiinţarea unui dispecerat destinat controlului şi monitorizării sistemului de iluminat public ( telegestiune ); Creşterea confortului şi a siguranţei locuitorilor oraşului Odobeşti, investiţia propusă urmând să asigure condiţii optime de circulaţie pe timp nocturn, atât pietonilor cât şi a celorlalţi participanţi la trafic.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 3 : „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Investiții 3.1 : “Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, Operaţiunea C- Iluminat public.

Proiectul urmează să fie implementat într-o perioadă de 62 luni (15.06.2018-31.07.2023), valoarea totală a proiectului fiind de 22.131.479,51 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 18.266.490,53 lei acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 2.793.698,43 lei acordată din bugetul național.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here