ULTIMA ORĂ! Scenariu roșu la Vânători și Jitia, măsuri restrictive în Broșteni, Chiojdeni, Măicăneşti, Păuleşti, Păuneşti, Reghiu și Slobozia Ciorăşti

0
4034
Medical Used Face Mask, Protects Against Virus. Concept Of Air Pollution, Pneumonia Outbreaks, Coronavirus Epidemics, And The Risk Of Biological Contamination.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

VRANCEA

Astăzi, 23.11.2020, a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, pentru stabilirea unor măsuri de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Vrancea, în urma căreia a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA nr. 197 din 23.11.2020 privind menținerea/stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, în funcție de încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, la nivelul localităților din județul Vrancea, care dispune:

Art. 1 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 0/00 și mai mică sau egală cu 3 0/00, se mențin/stabilesc următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:

(1) Organizarea și desfășurarea activității cu public, în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30 % din capacitatea maximă a spațiului.

(2) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(5) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(6) Activarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, prin punerea în aplicare a Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 185 din 12.11.2020.

Art. 2 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile este mai mare de 3 0/00, se stabilesc următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:

(1) Organizarea și desfășurarea activității cu public, în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.

(2) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă.

(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.

(5) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

(6) Activarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, prin punerea în aplicare a Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 185 din 12.11.2020.

Art. 3

(1) Direcția de Sănătate Publică Vrancea calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județul Vrancea, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea analiza rezultată, în cel mult 24 ore de la data constatării atingerii limitelor prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele.

Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA C.J.S.U. Vrancea nr. 197 din 23.11.2020

LISTA CU LOCALITĂȚILE DIN JUDEȚULVRANCEA

ÎN CARE INCIDENȚA CUMULATĂ A CAZURILOR PE ULTIMELE 14 ZILE ESTE MAI MARE DE 1,50/00 ȘI MAI MICĂ SAU EGALĂ CU 3 0/00

Nr. crt.

Localitatea

Incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile

Data calculării incidenței cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile

Perioada aplicării măsurilor stabilite

Broșteni

2,13

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

Chiojdeni

1,66

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

Măicăneşti

2,23

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

Păuleşti

1,60

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

Păuneşti

1,52

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

Reghiu

2,29

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

Slobozia Ciorăşti

2,00

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

Anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA C.J.S.U. Vrancea nr. 197 din 23.11.2020

LISTA CU LOCALITĂȚILE DIN JUDEȚULVRANCEA

ÎN CARE INCIDENȚA CUMULATĂ A CAZURILOR PE ULTIMELE 14 ZILE ESTE

MAI MARE DE 3 0/00

Nr. crt.

Localitatea

Incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile

Data calculării incidenței cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile

Perioada aplicării măsurilor stabilite

Jitia

3,16

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

Vânători

3,58

23.11.2020

24.11. – 07.12.2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here