Comunicat de presă – Demararea proiectului POCU/633/6/14 ”PASSA – Practică și activități suport la standarde actuale”

0
590

4 noiembrie 2020

Focșani

Comunicat de presă 

Demararea proiectului POCU/633/6/14 ”PASSA – Practică și activități suport la standarde actuale”

 

Şcoala Postliceală Sanitară Vasile Alecsandri” Focşani  implementează proiectul ”PASSA – Practică şi activităţi suport la standarde actuale”, POCU/633/6/14, cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/633/6/14, axa prioritară: “Educație si competențe”, Operaţiunea – Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCD.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea integrării pe piaţa muncii, potrivit abilităţilor şi motivaţiei lor intrinseci, a 182 de elevi în domeniul medical (specializările asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie) prin:

1) dezvoltarea şi consolidarea unui parteneriat activ şi eficient în Regiunea Sud-Est, la nivelul judeţului Vrancea, între Şcoala Postliceală Sanitară “Vasile Alecsandri” Focşani şi partenerii de practică, contribuind la îmbunătăţirea  învăţării la locul de muncă în formarea profesională şi creșterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.

2) dobândirea competenţelor necesare prin programe de învăţare la locul de muncă, beneficiind de o infrastructură îmbunătăţită a formării şi de o acumulare de bune practici la nivel internaţional, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii interne şi internaţionale modernă, flexibilă, dinamică şi incluzivă, contribuind astfel la realizarea obiectivului major al Strategiei Europa 2020 şi anume creşterea ratei de ocupare.

Obiectivul general se va realiza pe parcursul a 24 de luni de implementare a proiectului, prin :

  1. a) derularea activităţilor de consiliere şi orientare profesională;
  2. b) organizarea stagiilor de practică;
  3. c) derularea de activităţi de sprijin pentru programele de învăţare la locul de muncă, respectiv:

–  organizarea online a unui workshop de simulare – interviu  în contact cu intervievatorii;

–  organizarea unui workshop privind nediscriminarea pe piața muncii;

–  organizarea pentru GT a unui seminar  cu tema  „Inovatii TIC în medicină”;

–  organizarea unei vizite de studiu în Portugalia pentru identificarea de bune practici în vederea organizării stagiilor de practică din domeniul medical, în vederea  promovării conceptului de inovare socială.

Beneficiile pe termen lung sunt următoarele :

  • familiarizarea cu principiile egalităţii de şanse, a inovării sociale şi ale nediscriminării prin participarea la activităţile proiectului;
  • dezvoltarea capacităţii elevilor de planificare a carierei și rezolvarea unor dificultăţi  specifice  deciziei de carieră;
  • îndrumarea elevilor către specializări medicale conforme cu nivelul şi dorinţele lor, inclusiv continuarea studiilor;
  • cunoaşterea propriei  persoane pentru  a  lua  decizii  eficiente  din  punct de vedere profesional .

Rezultate așteptate:

  • din cei 182 de elevi înscriși în grupul țintă, 80% vor fi calificați la încetarea calității de participant, 21% vor fi  ocupați  pe  piața muncii, 10 % vor urma studii/cursuri de formare până la încetarea calității de participant.

Valoarea totală eligibilă a proiectului –2,056,613.77 Lei  din care valoarea cofinanțării UE -2,056,613.77 Lei

Durata proiectului: 24 luni în perioada 10.09.2020 – 09.09.2022

Codul MySMIS al proiectului: 132540

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Beneficiar – Şcoala Postliceală Sanitară Vasile Alecsandri”Focşani,Vrancea,

Strada Gloriei, nr. 9,Focşani, jud. Vrancea.

Tel: +40 237223046, Fax: +40 237223046, Pagina web www.vasilealecsandrifocsani.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here