Cum vor funcționa școlile din Vrancea; se reiau cursurile ,,față în față” la Colegiul Gh. Asachi din Focșani. Câmpineanca în scenariul roșu!

0
1384

Ieri, 29.10.2020, a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, pentru stabilirea unor măsuri în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Vrancea, în urma căreia au fost au fost adoptate urmăroarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 152 din 29.10.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, în funcție de încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, la nivelul localităților din județul Vrancea, care dispune:
Art. 1 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile este mai mare de 3 0/00, se stabilesc următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:
(1) Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
(2) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise;
(3) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise;
(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă.
(5) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
(6) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
(7) Activarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19 este mai mare de 3/1.000 de locuitori prin punerea în aplicare a Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 140 din 21.10.2020.
Art. 2 (1) Direcția de Sănătate Publică Vrancea calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județul Vrancea, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea analiza rezultată, în cel mult 24 ore de la data constatării atingerii limitelor prevăzute în prezenta hotărâre;
(2) La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele.

 

HOTĂRÂREA nr. 153 din 29.10.2020 pentru stabilirea unor măsuri în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Vrancea, care dispune:
Art. 1 (1) Având în vedere că, rata de incidență a cazurilor de infectări prin COVID-19 din ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Vrancea, este mai mică de 1/1.000 locuitori, precum şi Macheta cu scenariile avizate de către Direcția de Sănatate Publică Vrancea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, se aprobă scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, începând cu data de 02.11.2020, conform Anexei.
(2) Unitățile de învățământ menționate la alin (1) vor respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și cercetării.
Art. 2 Rata de incidență a cazurilor aferente măsurilor prevăzute la Art. 1 alin (1), se analizează săptămânal, la nivelul județului și al fiecărei localități, din cadrul acestuia.
Art. 3 Prevederile Hotărârilor C.J.S.U. Vrancea privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19, aprobate anterior prezentei Hotărâri, a căror perioadă de aplicabilitate nu a expirat, rămân în vigoare.
Art. 4 Hotărârile C.J.S.U. Vrancea privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

Anexă la hotărârea C.J.S.U. Vrancea nr. 153 din 29.10.2020

 

SITUAŢIA CU SCENARIILE DE FUNCȚIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA NIVELUL JUDEŢULUI VRANCEA

 

HOTĂRÂREA nr. 154 din 29.10.2020 privind reluarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ, la finalizarea perioadei de suspendare, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19:
Art. 1 (1) Se dispune reluarea cursurilor şcolare, care presupun prezenţa ,,față în față”, începând cu 30.10.2020, pentru clasele a XI-a B și a IX-a C, din cadrul Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” nr. 2 din municipiul Focşani;
(2) Se dispune reluarea cursurilor şcolare, care presupun prezenţa ,,față în față”, începând cu 31.10.2020, pentru clasele a XI-a A, a XI-a C, a XII-a A şi a XII-a B din cadrul Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” nr. 2 din municipiul Focşani;
(3) Cursurile școlare în Unitatea de învățământ/clasele, menționate la alin. (1) și (2), se vor desfășura conform prevederilor Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr. 152 din 29.10.2020 pentru stabilirea unor măsuri în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Vrancea.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here