Operatorii economici pot solicita până la 13 noiembrie școlarizare în învățământul profesional și dual, în calitate de potențiali angajatori

0
260

 

OPERATORII ECONOMICI POT SOLICITA PÂNĂ LA DATA DE 13 NOIEMBRIE 2020 ŞCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Învățământul profesional, are ca obiectiv principal formarea competențelor profesionale specifice unei calificări profesionale nivel 3, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor.
Învățământul profesional se organizează la solicitarea operatorilor economici și în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documentele strategice de planificare a ofertei de formare profesională la nivel regional, județean și local.
Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional; este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.
Operatorii economici interesați sunt invitaţi să se implice în parteneriate cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul profesional și pentru învățământul dual.
Operatorii economici interesați vor completa și vor transmite solicitările de școlarizare în învățământul dual, până la data de 13 noiembrie 2020, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de email :
registratura.cndipt@gmail.com.
Modelul de solicitare pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de la adresa: https://www.alegetidrumul.ro/uploads/03_Solicitare_operator_DUAL_2020.doc
Solicitările operatorilor economici pentru școlarizare în învăţământul profesional se completează şi se transmit până la data de 13 noiembrie 2020 la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sau la Inspectoratele Şcolare Judeţene.
Modelul de solicitare de școlarizare în învăţământul profesional se poate descărca de la adresa : https://www.alegetidrumul.ro/uploads/03_Solicitare_operator_PROFESIONAL_2020.docx
Vă reamintim faptul că CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional și a învățământului dual , operatorii economici având posibilitatea de implicare directă în formarea tinerilor în vederea angajării în funcție de nevoile proprii, în procesul de selecţie a acestora, în furnizarea stagiilor de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, în elaborarea Curriculumului în Dezvoltare Locală (CDL) dar și în procesul decizional al unității de învățământ partenere.Mai multe informații despre învățământul profesional și tehnic precum și calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional şi dual, pentru anul şcolar 2021-2022, se pot regăsi pe site-ul
www.alegetidrumul.ro .
(informații preluate de pe site-ul CNDIPT)

Inspector școlar pentru Învățământ profesional și tehnic, Prof. Carmen Oprea

Comunicat de presă – promovare învățământ profesional și dual
23.10.2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here