Locuințe Protejate și Centre de Zi din Cîmpineanca și Măicănești, inventariate în domeniul public al județului

0
222

Consiliul Județean Vrancea va introduce în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului, imobilele în care vor fi înființate șapte Locuințe Protejate și două Centre de Zi. Decizia va fi luată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean care va avea loc azi. Este vorba de construirea a trei locuințe protejate și a unui centru de zi în comuna Cîmpineanca și înființarea a patru locuințe protejate și a unui centru de zi în localitatea Măicănești. Proiectele menționate vor fi implementate de Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea (DGASPC), iar directorul acestei instituții, Daniela Nicolaș, a fost împuternicită să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2018.

Scopul proiectului „Înfiinţare 3 Locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Cîmpineanca, Județul Vrancea” este dezinstituționalizarea unui număr de 12 persoane cu dizabilități aflate în CITO Odobești, prin achiziția a 3 imobile în această localitate, concomitent cu înființarea unui Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități din noile locuințe si din comunitate, în vederea prevenirii dezinstituționalizării. Valoarea acestui proiect este de 1 604 832 lei, iar sumele angajate de instituție sunt în valoare de 405 052 lei, reprezentând: contribuția proprie de 13,94 % din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea Finanțatoare, respectiv 1 380 974 lei, în valoare de 223 859 lei; cheltuielile neeligibile în valoare de 181 193 lei.

Scopul proiectului „Înfiinţare 4 Locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Măicănești, Județul Vrancea” este dezinstituționalizarea unui număr de 16  persoane cu dizabilități aflate în CIA Măicănești, prin achiziția a 4 imobile în această localitate, concomitent cu înființarea unui Centru de zi cu o capacitate de 30 locuri, destinat atât beneficiarilor din noile locuințe cât și din comunitate. Valoarea acestui proiect este de 1 829 255 lei, iar sumele angajate de instituție sunt în valoare de 408 627 lei, reprezentând: contribuția proprie de 11,50 % din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea Finanțatoare, respectiv 1 618 664 lei, în valoare de 210 591 lei; cheltuielile neeligibile în valoare de 198 036 lei.

Practic, Consiliul Județean Vrancea va asigura din fonduri proprii cheltuielile conexe reprezentând: cheltuieli neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi a costurile suplimentare, în cazul în care se impune depăşirea bugetului proiectului în scopul atingerii obiectivelor acestuia, precum si asigurarea sustenabilității serviciilor sociale oferite pe o durată de minim 10 ani, în nume propriu, de la încetarea convenției de finanțare, în cazul achiziției de imobile pentru cele trei locuințe protejate și de minim 5 ani, în cazul reabilitării/modernizării spațiului cu destinație Centru de Zi.

Directorul DGASPC, Daniela Nicolaș, a declarat că în conformitate cu legislația în vigoare, toate centrele de tip vechi aflate în administrarea acestei instituții vor fi închise în anul 2021. „Termenul pentru închiderea centrelor de tip vechi este 2021, iar în acest sens DGASPC Vrancea a depus proiecte nu numai pe Programului de Interes Naţional, dar și pe Programul Operațional Regional. Suntem în faza de precontractare și prin acele proiecte intenționăm înființarea a 12 locuințe protejate și a trei centre de zi în trei localități din Vrancea“, a afirmat Daniela Nicolaș.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here