Bani europeni pentru crescătorii de animale și cultivatorii de legume afectați de criza COVID 19

0
520

Crescătorii de animale și cultivatorii de legume pot obține un sprijin financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru a recupera din pierderile cauzate de pandemia de COVID-19. Sprijinul financiar este acordat prin 3 noi scheme de sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi. Potrivit APIA, sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.

Acești bani vor fi direcționați către fermierii activi, respectiv „crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, și/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe și cartofi, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, care au depus cerere unică de plată în anul 2020 și care respectă criteriile de eligibilitate, specifice schemei de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19. Sunt considerați fermieri activi doar agriculturii care au îndeplinit calitatea de fermier activ și au încasat plăți directe conform dovezilor verificabile aferente cererii unice de plată din campania 2019. În aceeași categorie intră și beneficiarii care au solicitat plăți directe pentru prima dată în anul 2020 și îndeplinesc prevederile OM nr.619/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional aferente sectoarelor bovine, ovine, caprine, sectorulului legume-fructe și cartofi, însoțite de documentele generale și specifice, pot fi depuse la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis, se arată în informarea APIA. Termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin este 23 octombrie 2020.

Prag minim de 5 vaci sau 50 de oi pentru obținerea sprijinului financiar

Condițiile care trebuie îndeplinite de fermieri și sumele care pot fi obținute sunt specificate în Ghidul Solicitantului pentru această submăsură. De exemplu, în cazul crescătorilor de bovine, aceștia trebuie să dețină minim cinci animale, cu vârsta de minim doi ani la data de 1 iulie 2020. Animalele trebuie să fie înregistrate în RNE cu codul exploatației ANSVSA. „Dacă numărul de animale bovine (taurine+bubaline) eligibile pentru această schemă, din toate exploatațiile din cerere, depășește numărul de 90 de capete, cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine, este respinsă de la plată”, se arată în Ghidul Solicitantului.

În cazul crescătorilor de ovine sau caprine, fermierii trebuie să dețină minim 50 animale în exploatație, cu vârsta de minimum 12 luni la data de 1 iulie 2020. În cazul celor care au ovine și caprine, acestea nu pot fi cumulate pentru a obține minimul de 50 animale. „Solicitantul deține minimum 50 capete femele adulte din specia ovine sau minimum 50 capete femele adulte caprine, înregistrate în RNE pe unitate de producție / exploatație cu cod ANSVSA”, arată Ghidul.

În cazul legumicultorilor, aceștia trebuie să dețină o suprafață minimă de 0,1 ha/parcelă legume, fructe cultivate în spații protejate (sere şi/sau solarii) sau o suprafața minimă de 0,3 ha/parcelă legume cultivate în câmp, fructe și cartofi, să fi depus cerere unică de plată în campania 2020. „Pentru a beneficia de sprijin temporar cu caracter exceptional în sectorul legume-fructe și cartofi, solicitantul trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, în conformitate cu datele înscrise în cererea unică de plată 2020”, se arată în Ghid.

Câți bani primesc fermierii

Ghidul Solicitantul prezintă și sumele care pot fi obținute de fermierii care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate. Astfel, sprijinul pentru crescătorii de bovine este de minim 1000 euro pentru cei care au între 5 și 10 animale în exploatație și ajunge la 7000 euro pentru cei care au între 61 și 90 animale. În cazul crescătorilor de ovine și caprine, sprjinul este de 500 euro pentru exploatații de 50-100 animale și ajunge la 2500 euro pentru ce care au peste 500 capete. „În cadrul sectorului ovine – caprine, sprijinul se va acorda cumulat pe speciile ovine și caprine. Astfel, în situația în care un solicitant deține, spre exemplu, 50 de capete de ovine și 120 de caprine, acesta va beneficia de 800 Euro pentru ovine și caprine”, precizează Ghidul Solicitantului.

Sprijinul pentru sectorul legume, fructe şi cartofi/exploatație:

a) legume cultivate în câmp, fructe și cartofi

– între 0,3 Ha – 1 Ha – 700 Euro

– între 1,01 Ha – 3 Ha – 1200 Euro

– între 3,01 Ha – 5 Ha – 3000 Euro

– între 5,01 Ha – 10 Ha – 4000 Euro

– peste 10 Ha – 5000 Euro

b) legume, fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii)

– între 0,1 Ha – 0,29 Ha – 700 Euro

– între 0,3 Ha – 0,5 Ha – 1200 Euro

– între 0,51 Ha – 1 Ha – 3000 Euro

– între 1,01 Ha – 2 Ha – 4000 Euro

– peste 2 Ha – 5000 Euro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here