GALERIE FOTO: Vrancea Curată, unul dintre cele mai mari proiecte de colectare a gunoiului menajer din România

0
1089

Consiliul Județean Vrancea are în derulare unul dintre cele mai mari proiecte de investiții din România, care vizează colectarea gunoiului menajer din toate localitățile județului. Este vorba de proiectul „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea” (SMID) cunoscut sub numele de Vrancea Curată. Proiectul a fost inițiat și susținut de președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Indiferent de piedicile puse atât de guvernele PD-L-iste cât și de unii primari PNL-iști, Oprișan a reușit să îl implementeze, acest proiect aflându-se la final.

În acest moment, proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Vrancea“ – Vrancea Curată este realizat în proporție de peste 99% și are o valoare totală de aproximativ 107 milioane lei.

Proiectul „Vrancea Curată“ a fost demarat la finele anului 2009, la inițiativa președintelui Consiliului Județean, Marian Oprișan, când a fost semnat contractul de finanțare. Proiectul „Vrancea Curată“ a fost întârziat mulți ani de procedurile de achiziție publică, mai exact contestațiile făcute de competitori. Doar la primul contract de lucrări a fost o întârziere de trei ani din cauza contestației și a procesului din instanțele de judecată. Ulterior, au fost problemele cu autoritățile locale din comunele conduse de primarii liberali din Țifești și Ciorăști. La Ciorăști, inițial adminstrația locală a pus la dispoziție terenul pentru cele opt puncte de colectare într-un singur amplasament, nu în diferite zone ale comunei. Abia ulterior, după discuții cu primarul liberal a fost emisă o nouă hotărâre a Consiliului Local din Ciorăști prin care au fost stabilite alte opt amplasamente. Administrația județeană a intrat abia în prima parte a acestui an în posesia terenurilor respective.

În luna octombrie 2018, Consiliul Județean Vrancea a anunțat că a finalizat Faza I a proiectului „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea”. Valoarea totală a Fazei I a Proiectului este de 59.130.083,00 lei, fără TVA. Proiectul cuprinde 11 contracte: 5 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare. În Faza 1 a proiectului au fost finalizate cele mai multe dintre contracte, fiind îndepliniți majoritatea indicatorilor fizici ai proiectului: au fost închise și reabilitate cele 5 depozite urbane neconforme din Focșani, Adjud, Mărășești, Odobești și Panciu, s-au finalizat lucrările la Celula 1 de depozitare a deșeurilor și la Stația de sortare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret, s-au construit Stațiile de transfer de la Focșani – Golești, Adjud și Vidra, precum și cele 6 platforme de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la Focșani – Mîndrești (2), Adjud, Mărășești, Panciu și Odobești.

3 staţii de transfer şi 6 platforme de colectare

În cadrul proiectului Vrancea Curată au fost construite 3 staţii de transfer şi 6 platforme de colectare. O staţie de transfer a deşeurilor este constituită din platformă betonată şi rampă cu 10 respectiv 6 posturi, drumuri interioare de acces şi împrejmuire cu gard metalic. Staţiile de transfer sunt amplasate de-a lungul drumurilor asfaltate pentru a asigura accesul facil al camioanelor şi constau într-o rampă şi o zona de transfer, fiind prevăzute cu containere a căror volum este de 32 mc şi care vor fi plasate în apropierea acestora. Containerele de la staţiile de transfer vor fi transportate de vehiculele de transport ale Centrului de Management Integrat al Deşeurilor de la Haret (localitatea Moviliţa).

Pentru deşeurile voluminoase, DEEE (deşeuri din echipamente electrice şi electronice) şi deşeurile periculoase mici vor fi construite 6 platforme de colectare. Aceste tipuri de deşeuri vor fi colectate de operatorii de deşeuri autorizaţi. Fiecare platformă de colectare constă într-o suprafaţă betonată de 1.000 mp, împrejmuită de un gard, o cabină poartă, un container de deşeuri periculoase şi 4 recipiente cu un volum de 10 mc fiecare. Aceste platforme sunt situate în Focşani – Mândreşti (2), în Adjud (1), în Mărăşeşti (1), în Panciu (1) şi Odobeşti (1). Deşeurile colectate vor fi transferate la aceste staţii de transfer sau direct la depozitul ecologic de deşeuri de la Haret. De la staţiile de transfer, containerele vor fi ridicate de camioane de transport şi transferate la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la Haret.

Staţii de transfer la Focşani, Vidra şi Gugeşti

Pentru staţiile de transfer sunt prevăzute următoarele amplasamente: staţia de transfer Focşani cu o capacitate de 40.000 mc pe an – amplasată în vecinătatea depozitului de deşeuri de la Goleşti, care a fost închis în luna mai 2014. Această staţie deserveşte zona centrală a judeţului. Staţia de transfer Vidra, cu o capacitate de 7000 mc pe an, este amplasată în apropiere de localitatea Vidra. Această staţie deserveşte zona de munte a judeţului. Staţia de transfer Adjud are o capacitate de 7000 mc pe an şi este amplasată în vecinătatea depozitului de deşeuri Adjud, depozit care, de asemenrea a fost închis în 2014. Această staţie deserveşte zona de nord a judeţului.

Zona de sud a judeţului este deservită de staţia de la Gugeşti, obiectiv construit în perioada 2007-2008 pe fonduri Phare şi care va fi integrat în proiectul general SMID. Pe 30 iunie 2020, Consiliul Județean Vrancea a aprobat proiectul de hotărâre privindpreluarea din domeniul public al U.A.T Gugești în domeniul public al Județul Vrancea și administrarea Consiliului Județean a stației de sortare și transfer din comuna Gugești, pentru asigurarea funcționalității Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea” pe toată durata existenței acestuia.

Platformele de colectare, denumite iniţial centre de colectare a deşeurilor electrice şi electronice, deşeuri periculoase şi voluminoase, în număr de cinci corespund fiecărei localităţi urbane a judeţului, excepţie făcând municipiul Focşani care are în dotare doua platforme. Fiecare din aceste centre cuprind câte o platformă betonata , un container închis pentru deşeurile periculoase (vopseluri expirate, substanţe chimice improprii utilizării), containere închise pentru deşeurile electrice şi electronice, container de deşeuri voluminoase, cabină portar, împrejmuire cu gard metalic. Suprafaţa de teren aferentă unui depozit este de 1000 mp. Aceste depozite sunt deservite de operatorul regional de salubritate.

În luna octombrie 2018, Consiliul Județean Vrancea a anunțat lansarea proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”. Valoarea totală a Contractului de Finanțare inclusiv TVA este de 47.485.565,05 lei din care valoarea totală eligibilă este de 39.714.437,01 lei, finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în suma maximă de 36.211.305,94 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului în suma de 739.006,25 lei. Proiectul cuprinde 11 contracte: 5 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare. Indicatorii de performanță ai proiectului vor fi îndepliniți la finalizarea celei de a 2-a Faze a Proiectului după cum urmează: gradul de acoperire a colectării în zona urbană va fi de 100%, gradul de acoperire a colectării în zona rurală va fi de 90%, va fi introdus în zona rurală sistemul de colectare separată a deșeurilor din ambalaje și biodegradabile, volumul deșeurilor mixte la depozitele de deșeuri va fi redus cu 40%.

Colectarea gunoaielor menajere din mediul rural se va face „din poartă în poartă“

Pe 25 august anul acesta, Consiliul Județean a aprobat, în ședință extraordinară, Studiul de fezabilitate revizuit, devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”. Astfel, colectarea gunoaielor menajere din localitățile din mediul rural se va face din poartă în poartă și nu cum a fost prevăzut inițial de la centrele de colectare. „Practic, Consiliul Județean Vrancea vine în ajutorul locuitorilor din județ, iar operatorul va colecta din poartă în poartă deșeurile menajere, care vor fi transportate la stațiile de transfer și de acolo la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret“, a precizat atunci Romeo Iordache, directorul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea.

Conform unui comunicat de presă, Consiliul Județean Vrancea urmează să aprobe, în ședință de consiliu, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în forma finală, din care se vor extrage elemente pentru documentația de atribuire pentru managementul și operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Haret. „În 5 zile de la adoptarea Planului, prestatorul ne va preda documentația de atribuire în baza căreia se va organiza procedura de achiziție publică de servicii pentru asigurarea managementului și operarea CMID Haret. (…). Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret va fi postată pe platforma SEAP. În funcție de numărul ofertanților înscriși la licitație, perioada de timp pentru atribuirea contractului pentru delegarea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, poate fi de două sau mai multe luni, în funcție de existența contestațiilor. În concluzie, la începutul anului 2021, după finalizarea licitației, Vrancea va avea un operator care să colecteze deșeurile din județ și să le descarce în Haret”, se arată într-un comunicat trimis de Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea.

FOTO: Ciprian DUMITRU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here