FOTO: Silviu Pintilie, primarul care modernizează comuna Vidra

0
1237

Silviu Pintilie este candidatul Partidului Social Democrat, Filiala Vrancea, pentru funcția de primar al comunei Vidra. Silviu Pintilie este primar al comunei Vidra din anul 2016 și se află în fața celui de al doilea mandat de primar. Pe lista de investiții realizate se află mai multe proiecte din care amintim: reabilitare și asfaltare de străzi, modernizarea unităților de învățământ, reabilitarea sistemului de iluminat public.

Pe lista de investiții pe care primarul social democrat Silviu Pintilie le-a realizat se află mai multe obiective din care amintim:

Reabilitare, modernizare şi dotare cu grupuri sanitare, centrale termice, sisteme de supraveghere a următoarelor unităţi de învăţământ: Școala şi Grădiniţa Viişoara; Şcoala şi Grădiniţa Tichiriş; Grădiniţa Scafari; Grădiniţa Şerbeşti; Şcoala cu clasele I – IV Vidra (inclusiv extindere); Şcoala şi Grădiniţa Ireşti;

Construire şcoală în satul Burca 2 (Cucuieţi);

Construire grădiniţă cu program normal în satul Burca (etapa I);

Reabilitare, dotare, modernizare, amenajare spaţii interioare Policlinica Vidra;

Construirea a 3 garaje pentru autospeciale şi amenajare spaţii în incinta policlinicii pentru Staţia de salvare Vidra;

Înlocuit învelitoare la Şcoala Gimnazială Valeriu D. Cotea Vidra;

Executat împrejmuire la Şcoala Tichiriş şi Şcoala cu clasele I – IV Vidra;

Construire punte metalică în punctul ,,La Pîrloagă” – Ireşti;

Extindere reţea de canalizare – 1,6 km;

Asfaltare 13,5 km drumuri comunale;

Construire pod în punctul ,,La Gorcea” – Ireşti;

Construire trotuar ,,Centenar” (staţia de autobuz Vidra – biserica Vidra);

Înlocuire 5,5 km conductă cu instalaţiile aferente la sistemul de alimentare cu apă;

Atribuire denumiri şi numere străzilor şi imobilelor din întreaga comună;

Sistem supraveghere video în centrul civic al comunei Vidra;

Construirea a 5 podeţe betonate;

Amenajare şanturi betonate – 1,9 km;

Amenajare centru civic Vidra (trotuare, bănci, plantat arbori şi arbuşti);

Achiziţionare utilaj multifuncţional şi autogunoieră prin AFIR;

Construire tribună la terenul de sport multifuncţional Vidra;

Amenajare canal scurgere ape meteoritice S.C. Iza SRL – Liceul Simion Mehedinţi – Călimani;

Amenajare platformă drumuri cu utilaje grele – 12 km;

Balastare şi amenajare drumuri săteşti – 9 km;

Organizare serbări câmpeneşti la Şerbeşti, Ireşti, Ruget precum şi alte acţiuini cultural educative;

Susţinere acţiuni de premiere elevi cu rezultate bune la învăţătură;

Amenajare şi reabilitare Primăria veche Vidra;

Rigole betonate cu grătar metalic pentru preluarea apelor pluviale – 250 ml;

Achiziţionare 0,5 ha teren la Şerbesti pentru amplasare staţie de epurare;

Totodată, primarul Silviu Pintilie are în derulare mai multe proiecte de investiții din care amintim:

Construire grădiniţă cu program prelungit comuna Vidra;

Podul peste pârâul Colţea la Voloşcani, rigole, şanţuri, aşternere strat de uzură pe 5,3 km drumuri săteşti şi comunale în cadrul proiectului ,,Modernizare drumuri de interes local din comuna Vidra şi satele componente inclusiv un pod comuna Vidra, judeţul Vrancea;

Reparaţii punte pietonală Tichiriş;

Demersuri pentru zonă montană defavorizată;

Pod metalic peste pârâul Tichiriş la Viişoara

Pentru următorul mandat 2020-2024 primarul Silviu Pintilie își propune să realizeze mai multe proiecte de investiții în infrastructură din care amintim:

Construire şi dotare ambulatoriu integrat în cadrul Spitalului N.N. Săveanu Vidra (este trecut de faza de întocmire a proiectului tehnic, urmând a se face achiziţia lucrărilor şi dotărilor);

Modernizare şi identificare surse noi de apă în vederea măririi capacităţii de depozitare şi distribuţie

Realilitare în vederea eficientizării energetice a două corpuri de clădiri (internat şi clădire liceu) din cadrul Liceului Simion Mehedinţi Vidra;

Întocmirea Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Vidra;

Inventarierea suprafeţelor de fond forestier care au făcut obiectul legilor funciare;

Construire de staţii de epurare şi reţele de canalizare în toate satele comunei Vidra;

Asfaltare a minim 18 km de drumuri săteşti şi comunale;

Amenajare parcuri de joacă pentru copii şi zone de agrement;

Racordare la sistemul centralizat de distribuţie al gazelor naturale şi extindere reţele în toate satele;

Achiziţionare teren în vederea amenajării de obiective sociale, locuinţe de serviciu şi locuinţe sociale;

Modernizarea sistemelor de iluminat public;

Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din satele Vidra, Tichiriş şi Ireşti;

Realizarea de zone şi trasee turistice;

Construire toaletă publică în centrul civic al comunei;

Construire cantină şi sală de sport în cadrul Liceului Simion Mehedinţi Vidra;

Proiect de modernizarea a spitalului „ .N. Săveanu“ din Vidra

Primăria Vidra are în derulare proiectul „Extindere funcțională și dotarea ambulatoriului integrat din cadrul spitalului N.N. Săveanu Vidra, Comuna Vidra, Județul Vrancea“. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 12.974.495,33 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 10.485.833,58 lei. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității infrastructurii destinată serviciilor de asistență medicală în zona rurală a județului Vrancea și în special în Comuna Vidra și comunele învecinate, în vederea creșterii accesibilității cetățenilor la servicii de sănătate, fiind în concordanță cu Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”. Durata de implementare a proiectului este de 44 luni, respectiv de la data 07.08.2018 până la data 31.03.2022.

O grădiniță cu program prelungit este construită în Vidra

Primarul comunei Vidra, Silviu Pintilie, a anunțat că se lucrează la obiectivul ,,Construire grădiniță cu program prelungit”, în sat Vidra. „Este un obiectiv de investiții de care comunitatea noastră are mare nevoie“, a declarat primarul Silviu Pintilie. Valoarea contractului este de 1,7 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată prin AFIR. Lucrările vor consta în: amenajare teren; amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială; aigurarea utilităților necesare obiectivului; construcții și instalații. Totodată, firma contractantă va dota cu echipament și logistica necesară grădinița. Grădiniția va fi formată din parter și etaj, va avea o suprafață utilă de 501 metri pătrați. Grădinița va avea două săli de clasă, grup sanitar pentru copii, cancelarie, grup sanitar personal didactic, depozit materiale și produse de curățeie, cabinet medical, vestiar personal didactic, etc.

Silviu Pintile, în fața celui de-al doilea mandat de primar!

„În mandatul următor principalele mele obiective sunt: aducerea gazului metan în comuna Vidra, reabilitarea căminelor culturale și Construire şi dotare ambulatoriu integrat în cadrul Spitalului N.N. Săveanu. Voi continua de asemenea investițiile în oameni promovând acțiuni care să vină în sprijinul categoriilor sociale vulnerabile pentru a îmbunătăți și traiul acestora. Plec la un nou drum cu multe planuri pe care le voi transforma în realitate și sper să mă bucur în continuare de susținerea și de sprijinul locuitorilor comunei Vidra!“

Articol executat de SC MEDIA UNO SRL la comanda PSD filiala Vrancea; CUI mandatar financiar 21200019

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here