Reghiu. Cătălin Georgel Valisăreanu este candidatul PSD la funcția de primar

0
904

Cătălin Georgel Valisăreanu este candidatul candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Reghiu. Deși se află în fața primului mandat de primar pentru care le cere votul locuitorilor din Reghiu, Cătălin Georgel Valisăreanu spune că pariul său cu concetățenii săi are la bază proiectele cu care vine în fața lor și prin intermediul cărora va continua procesul de modernizare a comunei Reghiu. Acesta va fi continuatorul actualului primar al comunei Reghiu, Răduță Macovei, care a renunțat să mai candideze la funcția de edil șef. De reținut că Răduță Macovei îl susține pe Cătălin Georgel Valisăreanu pentru funcția de primar al comunei Reghiu.

Cătălin Georgel Valisăreanu, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Reghiu, a făcut o scurtă prezentare a proiectelor realizate împreună cu actualul primar Răduță Macovei în mandatul 2016-2020 din care amintim:

1. Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție “Refacere drum comunal și pod afectate de inundații în anul 2010, comuna Reghiu”, ce a avut ca obiect asfaltarea a 1,285 km drum comunal prin fonduri europene și construirea unui pod de beton peste râul Milcov în punctual “Scruntari” cu o lungime de 60 ml din fonduri provenite dintr-un împrumut al UAT Reghiu la Ministerul Finanțelor Publice pe o perioadă de 15 ani;

2. Finalizare lucrări și dare în folosință obiectiv de investiție “Construire școală cu două săli de clasa în satul Fărcaș,comuna Reghiu” – Fonduri de la bugetul local și PNDL;

3. Finalizarea obiectivului de investiție “Modernizare drum vicinal sat Scoruș, comună Reghiu” – Fonduri PNDL;

4. Accesarea și implementarea programului Uniunii Europene WiFi4EU prin care au fost realizate 12 puncte de accces gratuit (interioare și exterioare) la internet în următoarele locații: Primăria Reghiu (1 punct interior și 1 punct exterior), Dispensarul Medical Reghiu (1 punct interior și 1 punct exterior), Școala Gimnazială nr. 1 Șindrilari (1 punct interior și 2 puncte exterioare), Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Șindrilari (1 punct interior și 1 punct exterior), Sala de festivități din comuna Reghiu (1 punct interior și 1 punct exterior) și în punctul “La stânci” (1 punct exterior) – fonduri europene;

5. Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Reghiu prin înlocuirea de lămpi vechi și montarea unui număr de cca. 130 lămpi noi cu led – fonduri de la bugetul local;

6. Construirea unui pod peste pârâul Reghiu în satul Reghiu,în punctul “La Biserica” – fonduri de la bugetul local;

7. Balastarea principalelor drumuri de interes local din comuna Reghiu – fonduri de la bugetul local;

8. Începerea implementării obiectivului de investiție “Realizare poduri peste râul Milcov în punctele Pârlita, Mănești și Poienița din comuna Reghiu” – Fonduri PNDL și cofinanțare de la bugetul local;

9. Accesarea și începerea implementării obiectivului de investiție “Modernizare drumuri de interes local în satul Șindrilari,comuna Reghiu”, aflat în procedura de achiziție publică – Fonduri europene și cofinanțare de la bugetul local;

Pentru mandatul 2020-2024, Cătălin Georgel Valisăreanu își propune să realizeze mai multe proiecte de investiții în infrastructură din care amintim:

1. Identificarea și captarea de surse noi de apă pentru asigurarea necesarului de apă potabilă gospodăriilor racordate la sistemul de alimentare cu apă potabilă al comunei Reghiu chiar și în perioadele de secetă;

2. Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă al comunei Reghiu în satele și cătunele în care nu există în prezent sistem de alimentare cu apă potabilă;

3. Accesarea de programe de finanțare europene și guvernamentale pentru continuarea programului de modernizare a drumurilor de interes local din localitatea Reghiu (asfaltarea drumurilor comunale DC 112 Andreiasu de Jos-Ursoaia și DC 94 Reghiu-Răiuți și asfaltarea drumurilor secundare din intravilanul localităților componente);

4. Efectuarea de lucrări de reparații capitale la Școala Gimnazială nr. 1 Șindrilari din comuna Reghiu și dotarea acesteia în vederea asigurării accesului în condiții la nivel european la procesul educațional primar și gimnazial;

5. Finalizarea până la sfârșitul anului 2020 a grupurilor sanitare în interior la unitățile de învățământ: Școala Gimnazială nr. 1 Șindrilari și Grădinița cu program normal nr. 3 Șindrilari;

6. Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din întreaga localitate prin înlocuirea lămpilor de iluminat vechi stradale cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, montarea de aparate de iluminat cu LED-uri pe stâlpii care nu dispun de lămpi de iluminat și realizarea unui sistem de telemanagement la nivelul punctelor de aprindere. De asemenea, extinderea rețelei de iluminat public și în zonele din localitate în care în prezent nu dispun de rețea;

7. Continuarea și finalizarea obiectivului de investiție “Realizare poduri peste râul Milcov în punctele Pârlita, Mănești și Poienița din comuna Reghiu”;

8. Realizarea unui pod peste pârâul Reghiu în punctul “Zara Vasile” în vederea asigurării circulației continue în condiții de siguranță a cetățenilor care dețin gospodării în amonte de acesta;

9. Accesarea de programe cu fonduri europene/ guvernamentale pentru realizarea sistemului de canalizare în localitatea Reghiu;

10. Asigurarea internetului în unitățile de învățământ care în prezent nu dispun de această facilitate;

11. Construirea unui nou cămin cultural și amenajarea unui spațiu existent pentru biblioteca comunală;

12. Realizarea de locuri de joacă pentru copii dotate cu echipamentul aferent;

13. Realizarea unui teren de sport multifuncțional;

14. Identificarea unor loturi de teren propice în vederea atribuirii către tineri pentru construirea de locuințe;

15. Sprijinirea investitorilor în vederea creării de locuri de muncă pentru cetățenii din localitate.

Cătălin Georgel Valisăreanu, primarul de care are nevoie comuna Reghiu

„Vă cer sprijinul și încrederea pentru mandatul de primar al comunei Reghiu pentru a putea continua proiectele deja aflate în derulare, demarate în perioada mandatului 2016-2020 deținut de primarul Răduță Macovei. Vă asigur că așa cum am fost la dispoziția dumneavoastră timp de 17 ani, atât din funcția de secretar al comunei cât și din funcția de viceprimar, și în mandatul de primar 2020-2024 voi fi alături de dumneavoastră și voi căuta soluții la toate problemele pe care le veți întâmpina. De asemenea, vă cer sprijinul și votul de încredere pentru Consiliul Local al comunei Reghiu, unde venim în fața dumneavoastră cu cea mai bună echipă. Vă cer sprijinul și votul de încredere pentru Consiliul Județean și vă cer sprijinul și votul de încredere pentru actualul și viitorul președinte, domnul Marian Oprișan. Împreună vom pune în aplicare proiecte de investiții în infrastructură care vă vor face o viață mai ușoară!“

Articol executat de SC MEDIA UNO SRL la comanda PSD filiala Vrancea; CUI mandatar financiar 21200019

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here