Astăzi are loc la ISJ Vrancea ședința publică pentru repartizarea cadrelor didactice; 58,64% este rata de promovare la titularizare

0
1403

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a anunțat, pe pagina de Facebook, că astăzi are loc ședința publică „pentru repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care au obținut minimum nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național sesiunea 2020, în condițiile art. 62, alin (13) din Metodologie”.

„Condiţii de repartizare conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021:

Art. 62, alin.(13) Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional, sesiunea 2020, şi obţine minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă susţinută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioadă

nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de administraţie/consiliile de administraţie al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are

o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul naţional de către candidat.

Art. 74, alin.(3) Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, astfel:

A) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, pe posturile didactice/ catedrele pe care sunt angajate, conform art. 62 alin. (13).

Repartizarea candidaţilor va avea loc, în şedinţă publică, la sediul ISJ Vrancea, miercuri, 12 AUGUST 2020, începând cu ora 10. Accesul cadrelor didactice în sala de ședinte a ISJ Vrancea, se va realiza conform art. 2 din ordinul comun M.E.C./ M.S. nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/ instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi procedurii ISJ Vrancea cu privire la desfăşurarea şedinţelor publice”, se precizează în postarea ISJ Vrancea.

Pe de altă, reprezentanții ISJ Vrancea au trimis ieri presei un comunicat în care precizează că 58,64% este rata de promovare a concursului național de titularizare – sesiunea 2020, în județul Vrancea, după soluționarea contestațiilor (candidați cu note egale cu nota 7,00 sau peste nota 7,00, care au dobândit dreptul de a se titulariza).

„În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata de promovare a crescut la 58,64%. Anul acesta, numărul total al contestațiilor depuse a fost de 56. În cazul a 55 de contestații, notele au fost modificate astfel: pentru 32 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 23 de lucrări notele inițiale au fost micșorate. În cazul unui candidat, nota a rămas aceeași.

Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație: 3 candidați au obținut nota 10 (zece), iar 207 candidați au obținut note între 7 și 9,99, restul obținând note sub 7 (șapte).

Reamintim că în centrele de evaluare au fost notate 353 de lucrări, din 401 candidați prezenți la proba scrisă, întrucât: 45 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 2 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentative de fraudă, iar lucrarea unui candidat a fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2020-2021.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 12 – 14 august.

Detalii suplimentare sunt disponibile atât pe site-ul titularizare.edu.ro, unde Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 11 august, la ora 11:00, rezultatele finale”, se arată în comunicatul ISJ Vrancea.

Sursa foto: Facebook/Inspectoratul Școlar Județean Vrancea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here