PSD Vrancea acuză că alegerile locale sunt sabotate de PNL

0
776

Social-democrații au solicitat anularea procedurii de desemnare a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție din Vrancea

Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Vrancea- a contestat la Biroul Electoral Central (BEC) Procesul-Verbal din 07.08.2020, întocmit de președintele Tribunalului Vrancea, în care au fost consemnate rezultatele procedurii de tragere la sorți realizată în şedinţă publică pentru desemnarea preşedinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție din județul Vrancea, organizate pentru scrutinul din 27.09.2020, și a solicitat constatarea nulității procedurii de tragere la sorți realizată de președintele Tribunalului Vrancea în sedință publică din 07.08.2020 și reluarea procedurii de desemnare cu respectarea condiționalităților prevăzute în lege.

Iată ce se arată în contestația depusă de PSD Vrancea la BEC:

„În fapt, în data de 07.08.2020, la sediul Tribunalului Vrancea, în sedință publică a fost organizată procedura de desemnare a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție din județul Vrancea, președintele Tribunalului utilizând pentru această procedură un tip de soft neomologat/nelicențiat, care a utilizat baza de date pusă la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă.

Rezultatul ”tragerii la sorți”, procedură realizată cu încălcarea principiului transparenței, a relevat faptul că criteriul proximității domiciliului în procesul de selecție al președintilor și locțiitorilor nu a funcționat, deoarece din procesul verbal rezultă că au fost desemnate persoane cu domiciliul în alte județe decât Vrancea, sau în alte localități decât cele în care aveau domiciliul, în locul lor regăsindu-se experți electorali din alte localități.

Astfel, în mod nelegal, fără respectarea criteriilor legale și de transparență prevăzute în art. 26 alin 5 din Legea nr.115/2015, soft-ul și baza de date utilizată pentru tragerea la sorți, a fost viciată, prin nerespectarea criteriilor legale în ceea ce privește proximitatea domiciliului, fapt ce ridică suspiciuni serioase și legitime cu privire la corectitudinea tragerii la sorți.

Întrucât nu rezultă de nicăieri că softul utilizat a fost unul acreditat/ licențiat în condițiile legii sau că a fost pus la dispoziție de Instituția Prefectului Județului Vrancea, care coordonează prin Comisia Tehnică aspectele ce țin de logistică, nu poate fi identificată rațiunea juridică pentru care președinta Tribunalului Vrancea a înteles că sintagma “tragere la sorți”, în contextul de mai sus poate fi interpretat în sensul că pentru o atare tragere la sorți poate fi utilizat un soft neacreditat cu ignorarea criteriilor de desemnare legale.

În concret, în lista generată de respectivul soft, așa cum a fost consemnată în procesul verbal din 07.08.2020, există juriști, care au domiciliul într-o localitate în care au fost desemnați juriști din altă localitate, rezultând că modul de desemnare a președinților și locțiitorilor birourilor de circumscripție nu a fost unul corect și nici pe departe unul aleatoriu.

Astfel, din procesul verbal din 07.08.2020 întocmit de Tribunalul Vrancea, în care se consemnează desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia în şedinţă publică de către preşedintele Tribunalului Vrancea, nu rezultă că a fost respectat principiul cerut de art. 26 alin.51 din Legea nr. LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, coroborat cu, care face trimitere la dispozițiile art. 15 alin.22 din LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanent, la care se face trimitere prin dispozițiile art. 30 alin. 2 din Legea nt. 115/2015, privind tragerea la sorţi computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei.

În motivarea contestației arătăm că, întrucât procedura nu a fost una transparentă, din procesul verbal și din organizarea ședinței publice nu pot fi deduse criteriile de transparență obligatorii în vederea verificării aplicării condiției prevăzute de art. 30 alin 2 din Legea nr.115/2015 referitor la repartizarea magistraților și juriștilor in proximitatea localității de domiciliu, știut fiind că această condiție este legată de faptul că la alegerile locale își pot exercita dreptul de vot doar persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea în care votează.

Exemplu:

în circumscripția 2 Adjud-președintele desemnat are domiciliul în localitatea Bârlad, iar locțiitorul în localitatea Chiajna, niciuna dintre acestea nefăcând parte din UAT județul Vrancea.

la circumscripția 4 Odobești, a fost desemnată o persoană cu domiciliul în județul Neamț

la circumscripția 59 Suraia – au fost desemnate persoane cu domiciliul în Focșani, în condițiile în care expertul electoral cu domiciliul în Suraia a fost desemnat în circumscripția nr. 32 Măicănești (conform contestației depuse de expert)

Reiterăm că legiuitorul a prevăzut că procedura de desemnare a președinților și loctiitorilor birourilor electorale de circumscripție se face prin tragere la sorți, neexistând la acest moment nicio procedură sau regulament din care să rezulte că un soft poate fi utilizat în procedura de desemnare. Mai mult, reiterăm că potrivit informațiilor publice care se regăsesc inclusiv pe procesul verbal din 07.08.2020 al Tribunalului Vrancea, softul este realizat de specialiști IT dintr-o altă instanță, fără ca programul respectiv să fie licențiat, omologat sau aprobat de AEP sau altă instituție care poate verifica conformitatea sub aspectul respectării criteriilor din Legea nr. 115/2015.

Mai mult, învederăm că procedura de desemnare nu a fost una transparentă și că a fost viciată de programul informatic utilizat. Față de cele mai sus arătate, solicităm admiterea contestației așa cum a fost formulată, în sensul anulării Procesului-Verbal din 07.08.2020, prin care Tribunalul Vrancea care consemneză rezultatele procedurii de tragere la sorți realizată în şedinţă publică de preşedintele Tribunalului Vrancea, și reluarea procedurii de desemnare prin tragere la sorți a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia în circumscripțiile electorale din județul Vrancea, cu respectarea conditionalităților prevăzute în lege. În drept: Legea nr. 115/2015, Legea nr. 208/2015 ”

Atragem atenția domnului prefect că nu mai este membru PNL angajat la cabinetul ministrului Ion Ștefan”

Duminică, PSD Vrancea a revenit cu un comunicat de presă în care acuză că alegerile locale sunt sabotate de PNL și „trage un semnal de alarmă serios cu privire la organizarea Birourilor Electorale de circumscripție în județul Vrancea organizate pentru scrutinul din 27 septembrie”.

„Partidul Social Democrat- Organizația Vrancea îi solicită prefectului Berbece Gheorghiță să aplice pârghiile legale oferite de lege pentru ca procesul electoral demarat în vederea organizării alegerilor locale să se desfășoare transparent și cu respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare. Atragem atenția domnului prefect că nu mai este membru PNL angajat la cabinetul ministrului Ion Ștefan și ca atare nu mai trebuie să respecte ordinele de partid, singura grijă trebuind să fie organizarea în condiții de siguranță sanitară și cu respectarea programului calendaristic al alegerilor locale.

PSD a contestat tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor din birourile de circumscripții locale arătând că încălcarea condiției de desemnare în proximitatea domiciliului atrage după sine o serie de probleme, pornind de la cele practice, imposibilitatea asigurării prezenței în fizic la sediul biroului ca urmare a distanței față de localitatea de domiciliu a președinților sau locțiitorilor și terminând cu încălcarea dreptului constituțional de a alege, persoanele desemnate să conducă BECL neavând posibilitatea să voteze decât în localitatea de domiciliu.

Din păcate, ceea ce noi am semnalat s-a și întâmplat, o parte din președinții și locțiitorii desemnați, din cauza distanței față de localitatea de domiciliu, nu s-au prezentat sau au trecut doar câteva minute pe la birouri, în condițiile în care sâmbătă ar fi trebuit ca birourile să funcționeze până la orele 24,00 iar duminică să se completeze cu reprezentanții partidelor.

Reamintim că, din cauza programului informatic, care nu a fost omologat de AEP, desemnarea aleatorie a magistraților și juriștilor neafiliați politic a fost viciată și a făcut ca o parte dintre cei ”trași la sorți” să refuze să își preia mandatele sau pur și simplu să nu meargă la circumscripțiile unde au fost trimiși. De ce asta? Pentru că, deși au optat pentru desemnare într-o circumscripție cât mai apropiată de localitatea de domiciliu, la repartizarea făcută de Tribunal, oamenii s-au trezit la zeci de km distanță de domiciliu, ceea ce a făcut extrem de problematică deplasarea în locul în care are sediul Biroul de Circumscripție. Problema este că prefectul, cel care răspunde de buna organizare a alegerilor locale, nu a ieșit în niciun fel public pentru a explica situația, ba mai mult, nu a luat nicio măsură! Și atunci, ne întrebăm: cumva peneliștii încearcă să saboteze alegerile locale pentru că sondajele le sunt potrivnice?”, se arată în comunicatul de presă al PSD Vrancea.

Procurorul Dănuț Ene, președintele Biroului Electoral Județean Vrancea

Procurorul Dănuț Ene este președintele Biroului Electoral Județean Vrancea la alegerile locale din 27 septembrie. Locțiitorul acestuia este judecătorul Mariana Săndina Croitoru. Tragerea la sorți a avut loc, vineri, la sediul Tribunalului Vrancea. Președinții birourilor electorale de circumscripție și locțiitorii acestora au fost stabiliți cu ajutorul unei aplicații informatice dezvoltate de Tribunalul Gorj. Ședința a fost condusă de președintele Tribunalului Vrancea, judecătoarea Daniela Matache.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here