ULTIMA ORĂ! PSD Vrancea solicită anularea procedurii de desemnare a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție din Vrancea

0
3120

Organizația PSD Vrancea solicită anularea procedurii de tragere la sorți realizată de președintele Tribunalului Vrancea, astăzi, și reluarea procedurilor de desemnare a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție din județul Vrancea. PSD Vrancea își motivează solicitarea arătând că președintele Tribunalului a utilizat pentru această procedură un tip de soft neomologat/nelicențiat, care a utilizat baza de date pusă la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă.

PSD Vrancea mai arată că rezultatul ”tragerii la sorți”, încalcă principiului transparenței, deoarece criteriul proximității domiciliului în procesul de selecție al președintilor și locțiitorilor nu a funcționat, fiind desemnate persoane cu domiciliul în alte județe decât Vrancea, sau în alte localități decat cele în care aveau domiciliul, în locul lor regăsindu-se experți electorali din alte localități.

Redăm mai jos textul integral al contestației formulate de PSD Vrancea și semnată de președintele Marian Oprișan:

 

CĂTRE
BIROUL ELECTORAL CENTRAL

Subscrisul Partidul Social Democrat- Organizația Județeană Vrancea, cu sediul în Focșani, Bld. Republicii nr. 13, județul Vrancea, reprezentat legal prin domnul Marian Oprișan în calitate de Președinte, formulăm în temeiul art. 41 din Legea nr. 115/2015 prezenta

CONTESTAȚIE

împotriva Procesului-Verbal din 07.08.2020, întocmit de președintele Tribunalului Vrancea în care au fost consemnate rezultatele procedurii de tragere la sorți realizată în şedinţă publică pentru desemnareapreşedintilor și loctiitorilor birourilor electorale de circumscripție din județul Vrancea organizate pentru scrutinul din 27.09.2020 și pe cale de consecință, solicităm constatarea nulității procedurii de tragere la sorți realizată de președintele Tribunalului Vrancea în sedință publică din 07.08.2020 și reluarea procedurii de desemnare cu respectarea condiționalităților prevăzute în lege.
În fapt, în data de 07.08.2020, la sediul Tribunalului Vrancea, în sedință publică a fost organizată procedura de desemnare a presședinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție din județul Vrancea, președintele Tribunalului utilizând pentru aceastăprocedură un tip de soft neomologat/nelicențiat, care a utilizat baza de date pusă la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă.
Rezultatul ”tragerii la sorți”, procedură realizată cu încălcarea principiului transparenței, a relevat faptul căcriteriul proximității domiciliului în procesul de selecție al președintilor și locțiitorilor nu a funcționat deoarece, din procesul verbal rezultă că au fost desemnate persoanecu domiciliul în alte județe decât Vrancea, sau în alte localități decat cele în care aveau domiciliul, în locul lor regăsindu-se experți electorali din alte localități.

Astfel, în mod nelegal, fără respectarea criteriilor legale și de transparență prevăzute în art. 26 alin 5 din Legea nr.115/2015, soft-ul și baza de date utilizată pentru tragerea la sorți, a fost viciată, prin nerespectarea criteriilor legale în ceea ce privește proximitatea domiciliului, fapt ce ridică suspiciuni serioase și legitime cu privire la corectitudinea tragerii la sorți.

Întrucât nu rezultă de nicăieri că softul utilizat a fost unul acreditat/ licențiat în condițiile legii sau că a fost pus la dispoziție de Instituția Prefectului Județului Vrancea, carecoordonează prin Comisia Tehnică aspectele ce țin de logistică, nu poate fi identificată rațiunea juridică pentru care președinta Tribunalului Vrancea a înteles căsintagma “tragere la sorți”, în contextual de mai sus poatefi interpretat în sensul că pentru o atare tragere la sorți poate fi utilizat un soft neacreditat cu ignorarea criteriilor de desemnare legale.

În concret, în lista generată de respectivul soft, așa cum a fost consemnată în procesul verbal din 07.08.2020, existăjuriști, care au domiciliul iîntr-o localitate în care au fost desemnați juriști din altă localitate, rezultând că modul de desemnare a președinților și locțiitorilor birourilor de circumscripție nu a fost unul corect și nici pe departe unul aleatoriu.

Astfel, din procesul verbal din 07.08.2020 întocmit de Tribunalul Vrancea, în care se consemneazădesemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia în şedinţă publică de către preşedintele Tribunalului Vrancea nu rezultă ca a fost respectat principiul cerut de art. 26 alin.5 din Legea nr. LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, coroborat cu, care face trimitere la dispozitiile art. 15 alin.2 din LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanent, la care se face trimitere prin dispozitiile art. 30 alin. 2 din Legea nt. 115/2015, privind tragerea la sorţi computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei.
În motivarea contestației arătăm ca, întrucât procedura nu a fost una transparenta, din procesul verbal și din organizarea ședinței publice nu pot fi deduse criteriile de transparență obligatorii în vederea verificării aplicăriicondiției prevăzute de art. 30 alin 2 din Legea nr.115/2015 referitor la repartizarea magistraților și juriștilor in proximitatea localității de domiciliu, știutfiind ca aceasta condiție este legata de faptul ca la alegerile locale își pot exercita dreptul de vot doar persoanele care au domiciliu sau reședința în localitatea în care votează.

Exemplu:
– în circumscripția 2 Adjud- președintele desemnat are domiciliul în localitatea Bârlad iar locțiitorul în localitatea Chiajna, niciuna dintre acestea nefăcândparte din UAT județul Vrancea.
– la circumscripția 4 Odobești, a fost desemnată o persoană cu domiciliul în județul Neamț
– la circumscripția 59 Suraia – au fost desemnate persoane cu domiciliul în Focșani, în condițiile în care expertul electoral cu domiciliul în Suraia a fost desemnat în circumscripția nr. 32 Măicănești(conform contestației depuse de expert)

Reiterăm că legiuitorul a prevăzut că procedura de desemnare a președinților și loctiitorilor birourilor electorale de circumscriptie se face prin tragere la sorti, neexistând la acest moment nicio procedură sau regulament din care să rezulte ca un soft poate fi utilizat în procedura de desemnare. Mai mult, reiterăm că potrivit informatiilor publice care se regăsesc inclusiv pe procesul verbal din 07.08.2020 al Tribunalului Vrancea, softul este realizat de specialiști IT dintr-o altă instanță, fără ca programul respectiv să fie licențiat, omologat sau aprobat de AEP sau altă instituție care poate verifica conformitatea sub aspectul respectării criteriilor din Legea nr. 115/2015.
Mai mult, învederăm că procedura de desemnare nu a fost una transparentă și ca a fost viciată de programul informatic utilizat.

Față de cele mai sus arătate, solicităm admiterea contestației așa cum a fost formulată, în sensul anulării Procesului-Verbal din 07.08.2020, prin care Tribunalul Vrancea care consemneză rezultatele procedurii de tragere la sorți realizată în şedinţă publică de preşedintele Tribunalului Vrancea, și reluareaprocedurii de desemnare prin tragere la sorți apreşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia în circumscripțiile electorale din județul Vrancea , cu respectarea conditionalităților prevăzute în lege.

În drept: Legea nr. 115/2015, Legea nr. 208/2015

Preşedintele
Partidului Social Democrat
Organizaţia Judeţeană Vrancea
Marian Oprişan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here