ITM Vrancea – precizări pentru angajatori

0
1156

În conformitate cu prevederile H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, toți angajatorii, persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică, precum și instituţiile si autorităţile publice, alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligația înființării, completării și transmiterii în registru a elementelor raportului de muncă, denumite în continuare date.

Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, respectiv Ordinul nr.1918/2011, pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalități:

a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecției Muncii;

Transmiterea online se face prin accesarea portalului Reges, la adresa reges.inspectiamuncii.ro. Pentru a transmite registrul on-line, angajatorul solicită și obtine un nume de utilizator și o parolă, la sediul inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia își are sediul.

Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul, în baza prezentării următoarelor documente:

a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei;

b) împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare;

d) copie a actului de identitate al persoanei împuternicite.

b) prin e-mail, pe bază de semnatură electronică;

Angajatorii care deţin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, obţinut de la un furnizor de servicii de certificare în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, pot depune registrul general de evidenţă a salariaţilor la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Inspecţia Muncii.

c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoţit de o adresă de înaintare semnată de angajator.

Pentru depunerea la sediu, este necesară stocarea registrului pe suport CD sau USB. Acesta va fi însoțit de o adresă de înaintare, semnată și ștampilată de reprezentantul legal.

Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului, adresa de înaintare este însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul comerţului, a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv o copie a actului de identitate – în cazul angajatorului persoană fizică. Fișierele RVS. sau alt format de criptare trimise pe adresa inspectoratului și care nu respectă condițiile anunțate anterior nu vor fi luate în considerare.

Comunicat de presă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here