Consiliul Județean reabilitează drumul județean DJ 205 C Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu – Odobeşti

0
731

Continuă lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 205 C, care va fi modernizat în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“. În prezent se efectuează lucrări de refacere completă a structurii rutiere pentru 15 km din drumul judeţean DJ 205C, lucrări constând în turnarea și compactarea unui strat de piatră spartă, turnarea a două straturi de balast care vor fi de asemenea compactate, urmând ca ulterior să se toarne primul strat de asfalt-binderul. După finalizarea lucrărilor de refacere a structurii rutiere se va trece la realizarea șanțurilor laterale și a podețelor de acces către proprietăți.

În urma realizării lucrărilor de reabilitare și modernizare, aproximativ 30.000 de locuitori din localitățile cu acces la DJ 205C (oraşul Odobeşti și comunele Coteşti, Goleşti, Cîrligele, Cîmpineanca, Vîrteşcoiu) vor beneficia de condiții mult îmbunătățite de trafic. Valoarea totală a contractului este de 32.081.900 lei cu TVA inclus (echivalentul a 6.974.326 euro), în care sunt incluse execuția lucrărilor și organizarea de șantier, serviciile de proiectare și serviciile de asistență tehnică. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, în proporție de: 85% fonduri europene, 13% bugetul național și 2% cofinanțarea locală.

Termenul de finalizare a lucrărilor este de 32 de luni (din care 2 luni este durata de proiectare). Contractul a fost atribuit antreprenorului general Asocierea SC PHOENIX TRANSBAC SRL Bacău – IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. Venezia – SC ROMAN IMPEX PREST SRL Bacău – SC EUROCERAD INTERNATIONAL SRL București, prin liderul SC PHOENIX TRANSBAC SRL Bacău, în urma licitației publice, care a avut drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în ceea ce privește prețul ofertei și perioada de garanție a lucrărilor. Perioada de garanție acordată de constructor este de 120 de luni (10 ani).

Vor fi efectuate următoarele lucrări: modernizarea prin refacerea completă a structurii rutiere pentru 15 km din drumul judeţean DJ 205C; lucrări de reabilitare ale podului existent (la km 7+690), cu modificarea elementelor de gabarit actuale și păstrarea suprastructurii; înlocuirea podului existent cu un pod nou (la km 10+800); amenajarea a 13.594 mp trotuare; amenajarea a 28 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic; montarea a 150 indicatoare rutiere; execuţia a 45,5 km marcaj longitudinal; execuţia a 180 m parapete de protecţie; realizarea de investiţii pentru siguranţa rutieră (marcaje rutiere, indicatoare, borne şi parapete), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, cu alimentare fotovoltaică (pachet semnalizare rutieră).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here