ULTIMA ORĂ! Măsuri de ultimă oră, privind obligativitatea purtării măștii de protecție în anumite zone din Focșani

0
3770

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență a municipiului Focșani

HOTĂRÂREA NR. 6

privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a
Comitetului Local pentru Situații de Urgență a municipiului Focșani din 31 iulie 2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență a municipiului Focșani, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere,
– Dispoziția Primarului municipiului Focșani nr. 378/2019 privind constituirea comitetului local și a centrului operativ cu activitate temporară pentru situații de urgență la nivelul municipiului Focșani;
– Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea nr. 67/30.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS COV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare și aprobarea Planului de măsuri/acțiuni pentru creșterea capacității de gestionare a crizei generate de pandemia de COVID-19, la nivelul județului Vrancea;
– prevederile O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări  ulterioare;
– în temeiul art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de urgență aprobată prin Legea nr. 15/2005 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 din H.G. nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În aplicarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea nr. 67/30.07.2020 au fost identificate/stabilite următoarele spații care se încadrează în axena nr. 1, punctele 1 și 2, respectiv piețe agro-alimentare, inclusiv zonele de acces în incintele acestora și oboare, târguri, talciocuri, inclusiv zonele de acces în incintele acestora unde se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura:

Nr. crt. Categorie conform CJSU nr. 67/2020. Denumire obiectiv (spațiu public deschis) Adresă obiectiv Observații

1. Piață agro-alimentară, inclusiv zona de acces în incinta acesteia Piața Moldovei Strada Piața Moldovei nr. 1

Program de funcționare

luni-vineri 6,30-20,00
sâmbăta 6,30-18,00
duminica 6,30-14,00

2. Piață agro-alimentară, inclusiv zona de acces în incinta acesteia Piața Sud Strada Revoluției

Program de funcționare:

luni-vineri 6,30-20,00
sâmbăta 6,30-18,00
duminica 6,30-14,00

3. Piață agro-alimentară, obor, târg, talcioc inclusiv zona de acces în incinta acesteia (piață mixtă) Piața Obor Strada Vrancei nr. 14

Program de funcționare:

miercuri, duminică – 5,00-13,00
luni, marți, joi-sâmbătă 7,00-18,00

Art. 2  Obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în locațiile prevăzute la art. 1 o au atât comercianții cât și cumpărătorii.
Administrația Piețelor Focșani S.A. va instala în cele trei piețe dispersoare cu dezinfectant ce vor fi utilizate atât de comercianți cât și de cumpărători.
În cele trei locații prevăzute la art. 1 se vor efectua periodic operațiuni de dezinfecție a tuturor suprafețelor (pavimente și tarabe), de către Administrația Piețelor Focșani S.A., după un grafic ce va fi comunicat Comitetului local pentru situații de urgență Focșani.
Administrația Piețelor Focșani S.A. va verifica zilnic respectarea obligativității purtării măștii de protecție, iar atunci când constată că nu se respectă această obligație vor anunța Poliția Pieței sau vor apela numărul unic 112 semnalând aceste situații, urmând ca reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi sau ai Poliției municipiului Focșani să se prezinte și să aplice măsurile corespunzătoare.

Art.3   S.C. Transport Public S.A. va efectua zilnic dezinfecția tuturor mijloacelor de transport în comun utilizate. În mijloacele de transport, în stațiile de așteptare și în autogară S.C. Transport Public S.A  va amplasa afișe privind obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art. 4 Voluntarii angajați la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani vor înștiința proprietarii parcărilor magazinelor/spațiilor comerciale, supermarketurilor, hipermarketurilor, lăcașelor de cult, precum și Căile Ferate Române – Focșani asupra obligației de a afișa la loc vizibil  informațiile privind obligativitatea purtării măștii de protecție în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului județean pentru Situații de urgență vrancea nr. 67/30.07.2020.

Art. 5 Comunicarea măsurilor din prezenta hotărâre va fi realizată de îndată de secretariatul tehnic către Comitetul județean pentru situații de urgență Vrancea, către membrii Comitetului local pentru situații de urgență a municipiului Focșani, cât și către instituțiile abilitate să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,  Cristi Valentin Misăilă

sursă text: Primăria Municipiului Focșani

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here