Finalizarea proiectului „Eficientizarea activității firmei SC AUTO MOBIL COM SRL”

0
153

Anunț de presă

Data 29 iulie 2020

Finalizarea proiectului „Eficientizarea activității firmei SC AUTO MOBIL COM SRL”

SC AUTO MOBIL COM SRL, cu sediul în Municipiul Focșani, strada Cuza Voda nr. 71, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ Eficientizarea activității firmei SC AUTO MOBIL COM SRL”, cod SMIS 109458, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. AUTO MOBIL COM S.R.L. prin achiziția de noi utilaje, ce vor avea rolul de a întregi fluxul tehnologic.

Rezultatele proiectului:

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea intenționează să-și dezvolte activitatea, prin introducerea în fluxul tehnologic a unor echipamente performante și eco-eficiente, cu influențe notabile și asupra mediul prin minimizarea impactului asupra mediului înconjurator. Realizarea acestei investiții va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale impuse de UE în materie de calitate și performanță. Mai mult decât atât, acest proiect va contribui la creșterea capacității de producție, asigurându-se astfel adaptarea la modificările tehnologice actuale.

În vederea exploatării optime a investiției, societatea va angaja 3 persoane, determinând astfel o creștere a gradului de absorbție a forței de muncă pe plan local. În procesul de angajare societatea va promova egalitatea în relațiile de muncă și accesul nediscriminatoriu, prin adoptarea acestor principii în Regulamentul de ordine interioară. În momentul recrutării noilor angajați, se vor acorda șanse egale de angajare tuturor celor care îndeplinesc condițiile minime de angajare, indiferent de sex, vârstă, religie, rasă, orientare sexuală, apartenență socială, cetațenie, calificare și alte considerente discriminatorii și se tină cont de incluziunea socială a persoanelor provenind din categoria celor defavorizate. În urma implementării proiectului se va angaja cel puțin o persoană din categoriile defavorizate.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț de presă după semnarea contractului de finanțare și a unui anunț privind finalizarea implementării proiectului precum și a materialelor publicitare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 950.383,98 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 518.800,56 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea a două persoane din care una din categoria celor defavorizate și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou creați, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a dezvoltării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite prestarea unor servicii superioare din punct de vedere calitativ, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de energie, și cu obținerea unor timpi de execuție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: BOREZ Costică

Funcţie: Administrator

Telefon: 0745231865, e-mail: borezcostica@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here