Creșterea calității vieții populației în Orașul Odobești, județul Vrancea

0
229

Comunicat de presă

Data: 27.07.2020

Creșterea calității vieții populației în Orașul Odobești, județul Vrancea

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Odobești, anunță semnarea în data de 21.05.2020 a contractului de finanțare nr. 5551, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului Creșterea calității vieții populației în Orașul Odobești, județul Vrancea, cod SMIS 125912.

Obiectivul general al proiectului Creșterea calității vieții populației din Orașul Odobești, județul Vrancea, vizează îmbunătățirea serviciilor culturale-educaționale, a rețelei de drumuri publice, precum și a facilităților recreative și sportive.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor culturale-educaționale, prin construirea unui planetariu și a spațiilor recreative aferente.

2. Îmbunatățirea rețelei de drumuri publice, prin modernizarea părții carosabile, crearea traseelor de biciclete, zonelor pietonale și a parcărilor.

3. Îmbunătățirea accesului populației, la alte tipuri de activități desfășurate în aer liber, prin construirea unei zone cu facilități recreative și sportive.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, „Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investitii 9B – promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, obiectiv specific 13.1 – îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Proiectul intitulat Creșterea calității vieții populației în Orașul Odobești, județul Vrancea urmează să fie implementat pe perioadă de 55 luni (01.07.2018-31.01.2023), valoarea totală a proiectului fiind de 23,267,805.13 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 19.740.322,29 lei acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 3.019.108,12 lei acordată din bugetul național.

Detalii suplimentare: Vlăsceanu Răzvan, Manager de proiect Tel: 0237/675224,

E-mail: contact@primăriaodobești.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here