Finalizarea proiectului „Diversificarea serviciilor de metrologie prin achiziţia de echipamente performante”

0
93

Comunicat de presă

Data: 24.07.2020

Finalizarea proiectului Diversificarea serviciilor de metrologie prin achiziţia de echipamente performante

S.C METRON SERV S.R.L, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului „Diversificarea serviciilor de metrologie prin achiziţia de echipamente performante”, cod MySMIS 112391, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 : ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea serviciilor de metrologie prin inovaţie şi introducerea de tehnologii moderne şi creşterea competitivităţii firmei prin consolidarea poziţiei pe plan regional şi naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Creşterea competitivităţii firmei prin achiziţia de echipamente performante în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor;

-Extinderea pieţei specifice prin internaţionalizarea firmei;

-Promovarea măsurilor de îmbunătăţire a mediului înconjurător prin achiziţia unei surse regenerabile de energie şi a măsurilor de creştere a eficienţei energetice prin dotarea cu echipamente mai eficiente energetic, precum şi sprijinirea comunităţii locale în sensul ocupării forţei de muncă şi prin angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Rezultatele proiectului:

  • Diversificarea serviciilor de metrologie prin investiţii de echipamente performante;

  • Implementarea de măsuri de eficienţă energetică şi protecţie a mediului inconjurător;

  • Internaţionalizarea firmei prin participarea la târguri de profil internaţionale.

Valoarea totală a proiectului este de 7.651.271,32 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.821.704,55 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a fost acela de a diversifica serviciile de metrologie prin investiţii de echipamente performante, prin implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi protecţie a mediului inconjurător şi prin crearea de noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: TEMELIE OLIMPIA LUMINIŢA- Administrator: 0736.389.235, Email: office@metronserv.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here