Finalizarea proiectului „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII-CONSTRUIRE HOTEL P+1 E ŞI ÎMPREJMUIRE”

0
167

Comunicat de presă

Data: 24.07.2020

Finalizarea proiectului CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII-CONSTRUIRE HOTEL P+1 E ŞI ÎMPREJMUIRE

S.C VMBA CONSTRUCT S.R.L, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului „Creşterea competitivităţii firmei prin diversificarea activităţii-construire Hotel P+1E şi împrejmuire”, cod MySMIS 109092, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 : ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii firmei pe plan local şi regional în sprijinul comunităţii locale şi regionale, prin diversificarea activităţii – construire Hotel P+1E şi împrejmuire.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Sprijinirea comunităţii locale în sensul ocupării forţei de muncă, prin creşterea numărului mediu de salariaţi cu 5;

  • Imbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice;

  • Creşterea patrimoniului firmei prin achiziţia de active.

Rezultatele proiectului:

  • Creşterea numărul mediu de salariaţi cu 5;

  • Achiziţia unei surse regenerabile de energie-panou solar;

  • Achiziţia de noi active-construcţie clădire, echipamente specifice, dotări, active necorporale.

Valoarea totală a proiectului este de 1.374.982,75 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 759.900,00 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a fost acela de a crea noi locuri de muncă prin creşterea numărului mediu de salariaţi cu 5 şi prin achiziţia unei surse regenerabile de energie-panou solar, achizitia de noi active-construcţie clădire, echipamente specifice, dotări, active necorporale.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: CONSTANTIN DAN – Administrator: 0744676553, Email: vmba.construct@yahoo.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here