Consilierii PNL se opun construirii în Crângul Petrești a unei săli de sport pentru copiii cu dizabilități din județ!

0
486

Consilierii PNL s-au opus, ieri, în cadrul ședințeri Consiliului Județean, proiectului privind construirea unei săli de sport pentru copiii cu dizabilități din județ. „În continuarea procesului investițional aprobat în vederea reabilitării și modernizării bazei de terapie prin sport, destinată copiilor cu dizabilități, din incinta Crângului Petreşti, în urma unei expertize tehnice s-a concluziat faptul că reabilitarea imobilului ar fi mult mai costisitoare decât refacerea acestuia de la zero. Astfel, în urma analizării de către specialiștii din aparatul de specialitate a tuturor factorilor privind starea tehnică, combinați cu vechimea clădirii, a stării de degradare și uzură constatate precum și a faptului că intervențiile necesare repunerii acesteia în funcțiune conduc la costuri foarte ridicate, în baza considerentelor de ordin practic, a fost propusă spre aprobare Consiliului Județean Vrancea, soluția de demolare.

În aceste condiții, proiectul de hotărâre „Trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al UAT Județul Vrancea, în vederea demolării”, a fost introdus pe ordinea de zi a sedinței ordinare din data de 30 iunie 2020. În cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului de hotărâre, apelând la motivații politicianiste, împletite cu justificări puerile, consilierii PNL au încercat să inducă ideea că imobilul ar putea fi reabilitat și că nu își pot asuma demolarea acestuia, punând astfel, încă o dată frână unui proiect important pentru copiii cu nevoi speciale din județul Vrancea.

Decizia de respingere a proiectului a fost luată de consilierii liberali care nu au înțeles că reabilitarea clădirii ar fi mult mai costisitoare și de mai lungă durată, decât refacerea acesteia în integralitatea sa, ca urmare a demolării vechiului imobil. Suntem așadar, din punct de vedere administrativ, în situația de a ne cere scuze cetățenilor județului, pentru amânarea demersurilor de a le reda infrastructura Crângului Petrești, în ciuda frânei puse de PNL prin plângerile penale, care nu au avut alt rezultat ani la rândul, decât împiedicarea dezvoltării zonei, atât de apreciată, astăzi, de vrânceni”, se arată într-un comunicat remis de Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea.

Proiecte aprobate

Consiliul Județean Vrancea a aprobat, ieri, în ședință ordinară, încheierea unui acord de parteneriat între U.A.T. – Județul Vrancea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC)Vrancea în vederea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.

Tot ieri, plenul Consiliului Județean a mai aprobat următoarele proiecte de hotărâre:

„Aprobarea prelungirii efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 116 din 8 august 2019, privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean in anul 2020”; “Actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Vrancea”;

,,Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Paltin pentru anul 2020”;

“Valorificarea prin vânzare a 536 mc masă lemnoasă pe picior aflată in zona de siguranță a DJ 202E”;

„Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Damian”- cod LMI VN-II-m-B- 06433 situat în B-dul Garii, nr.8, Municipiul Focșani, judetul Vrancea”;

„Preluarea din domeniul public al U.A.T comuna Gugești și administrarea U.A.T comuna Gugești în domeniul public al U.A.T Județul Vrancea și administrarea U.A.T Județul Vrancea a stației de sortare și transfer din comuna Gugești, județul Vrancea pentru asigurarea funcționalității Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea” pe toată durata existenței acestuia”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here