DGASPC Vrancea construiește locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități

0
141

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea (DGASPC) are în derulare un proiect de investiții privind construirea a șapte locuințe protejate și reabilitarea unor centre existente în localitățile Odobești, Panciu și Dumbrăveni. Astfel, DGASPC a scos la licitație proiectul de investiții privind construirea și dotarea a 3 Locuințe Protejate pentru 30 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul CITO Odobești și reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi. Valoarea totală estimată a investiției este de 2,8 milioane de lei. Proiectul este realizat și susținut de Consiliul Județean Vrancea, instituție în subordinea căreia se află DGASPC Vrancea.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1: „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitatile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instutuționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”. Proiectul, prin investițiile propuse, contribuie la înființarea serviciilor sociale necesare realizării dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități aflate într-o instituție de tip vechi cu o capacitate de peste 120 de beneficiari. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin înființarea de servicii sociale respectând un raport de 3 locuințe protejate cu o capacitate de 30 beneficiari, fiecare la un centru de zi, astfel încât fiecare beneficiar din locuințele protejate va beneficia de serviciile oferite în centrul de zi.

Serviciile sociale sunt rezultatul construirii și dotării a 3 Locuințe Protejate pentru 30 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul CITO Odobești și reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi. Investițiile vor fi realizate în orașul Odobești, care a dat spre administrare DGASPC Vrancea un imobil și trei loturi de teren intravilan necesar înființării serviciilor sociale de tipul 3 locuințe protejate și a unui centru de zi. Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare în sistem protejat, îngrijire personală, asistență și suport beneficiarilor, iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. De serviciile centrului de zi vor beneficia atât cei 30 beneficiari dezinstituționalizați cât și persoanele adulte cu dizabilități din orașul Odobești. Înființarea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești, județul Vrancea, pentru 30 persoane adulte cu dizabilități din CITO Odobești va avea loc în termen de 37 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

De reținut că DGASPC Vrancea a mai scos la licitație și proiectul de investiții construirea a două locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea privind realizarea obiectivelor de investiție publică din cadrul proiectului „Infrastructura socială comunitara pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Dumbrăveni, județ Vrancea“. Proiectul este finanțat tot prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 1,9 milioane de lei. Cele două locuințe ce vor fi construite fiecare cu o capacitate de 10 locuri, vor fi dotate corespunzător nevoilor beneficiarilor (pat, dulap pentru haine individual, mese, scaune, mobilier și aparatură pentru sala de mese, oficiu și băi/grup sanitar, aparatură electronică și electrocasnică), pentru a asigura condiții de trai și confort pentru găzduirea, îngrijirea și recuperarea persoanelor cu dizabilități dezinstițutionalizate în conformitate cu standardele de calitate. Fiecare locuință va avea minim 5 dormitoare din care: 2 dormitoare cu câte 2 beneficiari și o baie comună, alte două dormitoare cu câte doi beneficiari și o baie comună și un dormitor cu baie proprie, dormitor accesibilizat petnru persoane cu dizabilități locomotorii. De asemenea într-una din locuințele protejate se va construi o camera de minim 6 mp cu grup sanitar propriu, cu destinație izolator.

De asemenea, DGASPC Vrancea a scos la licitație lucrările de proiectare și execuție lucrări la proiectul privind construcția a două Locuințe Protejate pentru persoane cu dizabilități în orașul Panciu și Reabilitare, Modernizare și Extindere Centru de zi în orașul Panciu. Astfel, la Panciu vor fi înființate 2 locuințe pentru pentru 18 persoane adulte cu dizabilități din CITO Odobești. Proiectul va fi realizat în termen de 37 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare în sistem protejat, îngrijire personală, asistență și suport beneficiarilor, iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

La nivelul județului Vrancea, 473 persoane cu dizabilități din cele 18.600 se află în instituții publice rezidențiale din subordinea DGASPC Vrancea. De reținut că aproximativ 32% dintre rezidenți sunt instituționalizați la CITO Odobești.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here