Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI SC TIPHIT PREST SRL”

0
143

Anunț de presă

Data 29 iunie 2020

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI SC TIPHIT PREST SRL”

TIPHIT PREST S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada Odobeşti, Nr. 60, județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “DEZVOLTAREA FIRMEI SC TIPHIT PREST SRL ”, cod SMIS 113794, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1. A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pozitiei pe piata a firmei S.C. TIPHIT PREST S.R.L. prin achizitia de noi utilaje, ce vor avea rolul de a crea un nou flux tehnologic.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societăţii prin depunerea unui proiect de investiţii, ce vizează achiziţia de echipamente şi crearea a 5 noi locuri de muncă cu menţinerea celor existente.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020, prin anunţuri în presă, materiale publicitare.

Valoarea totală a proiectului este de 899.274,10 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 719,419,28 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea a cinci persoane din care una din categoria celor defavorizate și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou creați, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite realizarea unor servicii de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, si cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: CATALIN-VICTOR PRESCURA

Funcţie: Administrator

Telefon: 0237.225.553, e-mail: tiphitprest@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here