Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei S.C. LYON DESIGN TERM S.R.L.”

0
125

Anunț de presă

Data 27 iunie 2020

Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei 

S.C. LYON DESIGN TERM S.R.L.”

SC LYON DESIGN TERM SRL, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Principele Ferdinand nr. 11, județul Buzău, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ Diversificarea activității firmei S.C. LYON DESIGN TERM S.R.L.”, cod SMIS 113048, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. LYON DESIGN TERM S.R.L. prin diversificarea activității firmei concomitent cu introducerea unui nou flux tehnologic. Societatea va realiza o activitate nouă, și anume cea de fabricare de uși și ferestre din metal. Creșterea productivității societății se va asigura prin dezvoltarea pe verticală a activității, respectiv eficientizarea activității firmei prin oferirea unor servicii impecabile și ireproșabile. Datorită investiției ce se dorește a se obține, vor fi oferite servicii calitative, la timpi de execuție mult mai reduși și la un preț accesibil tuturor clienților, în conformitate cu cele mai înalte standarde. Proiectul de față reprezintă o investiție de resurse umane și financiare, pe o perioadă determinată, menită să raspundă unei nevoi reale și să conducă la realizarea obiectivului general propus.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de noi echipamente performante și crearea a 5 noi locuri de munca, cu menținerea celor existente.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presa și materiale publicitare.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente specifice fabricarii de uși și ferestre din metal: Mașină de debitat profile – 1 buc; Centru de prelucrări CNC profile – 1 buc; Mașina de debitat bagheta – 1 buc; Mașina de sertizat profile aluminiu – 2 buc, Mașina de frezat montanți aluminiu – 1 buc; Banc de calare sticlă – 1 buc; Compresor aer cu șurub – 1 buc; Banc de montaj – 4 buc.

Valoarea totală a proiectului este de 1.409.557,38 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 758.484,92 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea de noi persoane și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celor nou create, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, care va permite realizarea unor produse de înaltă calitate pe piață, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: Gheorghe Dobrescu

Funcţie: Administrator

Telefon: 0788078543, e-mail: lyondesignterm@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here